Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.

Приемам

Вход

Регистрация

сортове грозде

Избрани публикаци и съвети за сортове грозде.

Всичко за сортове грозде:

грозде Русенско без семе По механичен състав на гроздето Русенско без семе е типичен безсеменен сорт. Процентът на зърната в грозда е висок. Кожиците заемат малка част от масата на зърната. 

грозде Русалка 3 По механичен състав на гроздето Русалка 3 е типичен десертен сорт. Процентът на зърната в грозда е висок. Кожиците съставляват малка част от масата на зърната. 

грозде сорт Русалка Сортът Русалка не е склонен към изресяване и милерандаж. При повишена влажност около периода на узряването гроздето е чувствително на напукване и сиво гниене. 

Русенско едро Сортът Русенско едро изисква богати и дълбоки свежи почви. Той не е склонен към изресяване и милерандаж. Лозите не са устойчиви на ниски зимни температури. 

Царица на лозята Царица на лозята е унгарски сорт грозде. Получен е от кръстосването на сортовете Кралица Елизабет и Перл дьо Ксаба през 1916 г. от Матиаш Янош. 

десертен сорт грозде Дунав Сортът Дунав се отнася към групата на ранните сортове. Гроздето му узрява през втората половина на август. 

Мискет плевенски Сортът Мискет плевенски не е склонен към изресяване и милерандаж. Лозите не са устойчиви на мана и оидиум. Имат сравнително добра устойчивост на ниски зимни температури. 

грозде сорт Приста Сортът Приста е получен от кръстосването на сортовете Болгар и Мимоза. Листът е средно голям, дълбоко нарязан, пет- до седемделен, отдолу силно четинест, слабо извит нагоре. 

Мискет тракийски грозде Сортът Мискет тракийски е получен от кръстосването на сортовете Димят и Перл дьо Ксаба. Листът е средно голям, слабо нарязан, три- до петделен, отдолу слабо четинест. 

Българската сортова листа се обогати с два нови сорта безсеменно десертно грозде - „Зорница” и „Тангра”. Създадени в Опитното лозе на Института по земеделие и семезнание (ИЗС) „Образцов чифлик”- Русе. 

грозде сорт Мир Сортът Мир е получен от кръстосването на сортовете Чауш и Кардинал. Листът е средно голям до голям, дълбоко нарязан, петделен, отдолу слабо четинесто-мъхнат. 

лози По механичен и химичен състав на гроздето Тракия е типичен десертен сорт. Процентът на зърната в грозда е висок. Кожицата и семената съставляват малка част от масата на зърната. 

сорт грозде Марица Сортът Марица е получен от кръстосването на сортовете Бикан X Риби мехур и Кардинал. Листът е средно голям до голям, много дълбоко нарязан, петделен, слабо мрежестонабръчкан, отдолу четинест. 

грозде на сорт Свежест Сортът Свежест не е склопен към изресяване и милерандаж. Лозите имат сравнително добра устойчивост на ниски зимни температури. Устойчивостта им на мана и оидиум е слаба. 

асма Сортът Загоре е получен от кръстосването на сортовете Хибрид и Кардинал. Листът е голям, дълбоко нарязан, петделен, слабо мрежестонабръчкан, отдолу четинест. 

Сорт грозде Надежда Надежда се отнася към групата на много ранните сортове грозде. Гроздето му в района на Пловдив узрява през първата половина на август. Лозите са силно растящи, с добра родовитост и добивност. 

Мискет русенски Сортът Мискет русенски е получен от кръстосването на сортовете Мискет хамбургски и Кардинал. Листът е средно голям, дълбоко нарязан, петделен, мрежестонабръчкан, отдолу слабо четинест. 

Флайм сидлес По механичен състав на гроздето Флайм сидлес е типичен безсеменен десертен сорт. Процентът на зърната в грозда е голям. Кожиците съставляват малка част от масата на зърната. 

Мискет хамбургски Към групата на среднозреещите десертни сортове се причисляват тези, които зреят почти едновременно със сорта Болгар, т.е. от края на август докъм 20 септември. 

Перл дьо Ксаба Перл дьо Ксаба е познат още под името Ранозрейка или Перла. Гроздовете му са средно големи, със средно едри, кехлибареножълти зърна, с мискетов аромат. 

лоза По механичен състав на гроздето Наслада е междинен сорт - десертно-винен. Процентът на зърната в грозда е висок. Кожиците и семената съставляват малка част от масата на зърното. 

Супериор сидлес - безсеменен сорт гроздеСортът Супериор сидлес е създаден в Калифорния (САЩ). В България е внесен през 1984 г. за изпитване на малки площи в районите на Пловдив, Пазарджик, Хасково, Бургас и др. 

грозде сорт Плевен Зърното е едро до много едро, продълговато, почти цилиндрично, понякога с прищипване в средата (пашкулообразно). Кожицата му е дебела, крехка, жълто-зелена. Консистенцията му е месеста, сочна. 

лозе Сортът Мечта спада към групата на много ранните сортове. Гроздето му узрява в началото на август. Листът е средно голям, слабо нарязан, триделен или петделен, дебел, отдолу четинесто-мъхнат. 

Черна перла Черна перла е получен от кръстосването на сортовете Блек роз и Перл дьо Ксаба. Листът е средно голям, слабо нарязан, три- до петделен, дебел, отдолу мъхнат. Дръжката на листа е средно дълга, виненочервена. 

Супер ран Болгар Супер ран Болгар е получен от кръстосването на сортовете Италия и Янтър. Разпространен е на по-големи площи главно в района на Пловдив и Плевен, както и в други региони на страната. 

Кинг руби Сортът Кинг руби е склонен към милерандаж. Лозите се нападат от оидиум и са слабо устойчиви па ниски зимни температури. Може да се отглежда върху плодородни топли почви при напояване. 

кардинал От комплекса на климатичните фактори основни за жизнената дейност и за продуктивността на лозата са температурата, валежите и светлината. Определящи са топлината и водата, разглеждани в тяхната взаимна връзка. 

Брестовица е десертен сорт гроздеСортът Брестовица е получен от кръстосването на сортовете Италия и Янтър. Утвърден е през 1982 г. и се размножава бързо в цялата страна като промишлен сорт. 

Чауш Сортът Чауш произхожда от Турция, откъдето е разпространен в много други страни. У нас е известен много отдавна и се среща в цялата страна. Отглежда се асмовидно и като отделни лози. 

Мискет хамбургски Сортът Мискет хамбургски е получен в Англия от кръстосването на сортовете Франкентал и Мискет александрийски. Отглежда се в почти всички лозарски страни на света. В нашата страна е познат отдавна. 

Болгар - среднозреещ сорт гроздеСортът Болгар произхожда от Близкия изток - Мала Азия, по всяка вероятност от района на Бейрут. Разпространен е в почти всички лозарски страни - Италия, Турция, Гърция, Сърбия, Испания и др. 

сорт КардиналСортът Кардинал е един от най-широко разпространените едроплодни ранозрели десертни сортове в света. Може да се отглежда при надморска височина до 500 м. 

десертни сортове лози Десертните сортове лози предявяват по-големи изисквания към почвата в сравнение с винените. За десертните сортове лози са подходящи по-дълбоки и свежи, но не тежки и сбити почви. 

Алфонс Лавале Алфонс Лавале трябва да се отглежда като един от едроплодните високородовити десертни сортове грозде, подходящ за консумация в прясно състояние и за съхраняване през зимата. 

Палиери - типичен десертен сорт гроздеСортът Палиери е получен в Италия от кръстосването на сортовете Алфонс Лавале и Червена малага от Палиери. Разпространен е в много лозарски страни в Европа и Америка. 

Армира е от най-ранните сортове гроздеСортът Армира е получен чрез кръстосването на сортовете Мискет пловдивски и Суперран Болгар. Разпространен е на малки площи в района на Пловдив и в опитните станции по сортоизпитване. 

Перла Сортът Перл дьо Ксаба произхожда от Унгария. Получен е от кръстосването на сортовете Шасла доре и Мискет Отонел. Разпространен е във всички лозарски страни. 

сортове грозде Сортовете за червен и трапезни вина имат червено, виненочервено или тъмносиньо зърно. Багрилната материя е съсредоточена в ципата, а при някои сортове е обагрен и сокът. 

ГъмзаГъмза е местен, много родовит и с високи качества винен сорт грозде. Има обаче сериозен недостатък - зърната му лесно се пукат и се нападат силно от сиво гниене. 

АлиготеБяло вино може да се получи от всички винени сортове грозде, чийто сок не е оцветен. Най-често се използват сортове с бяло и розово грозде. 

Сортът Велика е създаден чрез инбридинг. Като изходен материал е използван хибрид, получен чрез кръстосване на сортовете Болгар и Алфонс Лавале през 1987 г. в опитното лозе на Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик" край Русе. 

КардиналГроздовете на сорта Кардинал са средно големи до големи, най-често рехави, разклонени. Зърната на гроздето от сорт Кардинал са едри, с овална форма и слабо изразени надлъжни ребра. 

Почви за лозиВсяка почва е повече или по-малко подходяща за определено направление в лозаро-винарското производство и с тази особеност трябва да се съобразяваме при създаването на лозово насаждение. Въз основа на научните изследвания и опита на практиката може да се дадат следните препоръки:

Най-подходящи почви за отглеждане на лози за производство на червени вина ... 

Русалка е най-ранният безсеменен сорт. В условията на пловдивското поле узрява през първите дни на август /1-10. VIII/. Отличава се с много добър растеж и много добра родовитост. Коефициентът на родовитост е 1.10. При формировка Гюйо средният добив от една лоза е 3,403 кг, а от декар -1020 кг. 

Екипът на AgroNET.bg се старае да въвежда редовно нови материали на тема сортове грозде.