Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.

Приемам

Вход

Регистрация

резитба на овошки

Избрани публикаци и съвети за резитба на овошки.

Всичко за резитба на овошки:

Черешовите дървета, които не се режат в началото на периода на пълно плододаване, израстват много високо. Плодната им дървесина преждевременно остарява. 

При същинската лятна резитба се прореждат (просветляват) короните, така че да се осигури доброто им проветряване и огряване от слънцето, включително и във вътрешността им. 

дюля И дюлята, и мушмулата се поддават и реагират добре на лека подмладяваща резитба. Чрез торене, напояване и резитба дърветата се поддържат в добър растеж. 

Резитба за плододаване Характерът на плододаване при различните сортове е различен и предопределя приложимостта на една или друга система на резитба на ябълките. 

ябълки Помощните резитбени операции имат по-ограничено приложение, особено през периодите на плододаване. При тях не се наранява растителният организъм. 

резитба овошни При засаждането овощните дръвчета изискват резитба и на стъблото, за да се създаде благоприятно за прихващането съотношение между корена - силно намален при изваждането на дърветата от питомника. 

Резитба за плододаване Плододаването на овощните растения започва още преди да е приключило формирането на короната. През този период обаче не се налагат специални резитби за регулиране на плододаването. 

резитба овошки Тази корона има добре развит централен клон, върху който се формират рамена от полускелетен тип. В основата рамената са най-силно развити, а към върха размерът им постепенно намалява. 

овощните растения Резитбата, като намеса на овощаря в изграждането и стопански ефективното поддържане на короната на овощните растения, е подчинена на определена целесъобразност. 

резитба за формиране С резитбите за формиране на всички видове корони се цели тяхното бързо изграждане с оптимален брой скелетни клони, здраво сраснали помежду си и добре обраснали с плододаваща дървесина. 

резитба на овошки Всяка година се извършва добро просветляване на короната на ябълката. Силните и изправено растящи клонки в горната част на короната и силните прирасти към върха винаги се премахват. 

резитба на праскова При прасковата резитба за плододаване се извършва всяка година. При нея се правят просветляване на короната и детайлна резитба на обрастващата дървесина. 

Резитба за формиране на стройно вретено По система стройно вретено се формира главно ябълката, присадена върху слабо растящи подложки М 9, М 27 и М 26, и сортовете от типа спър, присадени върху подложката ММ 106. 

кайсия

Най-подходяща и използвана система за формиране на кайсията е подобрената етажна корона. Кайсията има силен растеж в млада възраст и короната се формира бързо. 

Видове резитби на овощните дървета В зависимост от възрастта на овощните дървета и целта, за която се извършват резитбите, биват за формиране, за плододаване и за подмладяване, а според сезона - зимни и летни. 

палмета с наклонени клониХарактерно за палметата с наклонени клони е, че дърветата имат централен клон, по който се формират няколко етажа от по два скелетни клона. Сега по тази корона се формират главно крушите. 

овощни дърветаПревиването на клончетата е помощна резитбена операция, с която се регулират растежът и плододаването чрез разпределяне на хранителните вещества в овощното дърво, но без да се съкращават части от него. 

прасковаЧашовидната корона няма водач. Тя се оформя от 3, рядко от 4 скелетни клона, израснали от съседни пъпки. Върху всеки от тях се оформят по 3 скелетни разклонения. 

Резитба на прасковиПрасковата е овощен вид, който се отличава със силен растеж в млада възраст и образуване на много предивременни клончета, ранно встъпване в плододаване, залагане на много повече плодни пъпки. 

Резитба на черешаЧерешата естествено образува просветлена корона. Тя се нуждае от ограничена резитба, главно за формиране. При черешата прореждането намира слабо приложение. 

резитба на дръвчетаРаните, получени при резитбата на овощните дръвчета, са входна врата за редица болести. Проникналите в проводящите цеви патогенни бактерии или гъби причиняват ракови образувания и обилно смолотечение. 

резитба на дърветаПремахване на клонки се извършва при прореждане короните на дърветата. През годината на резитбата на дръвчетата не покарват нови леторасти и условията за развитие на останалите клонки се подобряват. 

Положителните резултати от правилно проведената, както и отрицателните резултати от неправилно извършената резитба на овошките се проявяват бързо, още в същата година, и имат последействие две или три години. 

По време на формирането на короната на овощното дърво е необходимо да има известна съразмерност в силата на растежа, а оттам и в уголемяването на отделните скелетни клони и разклонения. 

Задачите, които се поставят за постигане чрез резитбите на овощните дървета, са различни, но са в зависимост главно от това, дали резитбите са за формиране на короната или за производство през различните възрасти от живота му. 

Резитба на нарНарът е листопадно дръвче или храст с височина 3-5 м. Младите леторасти са светлозелено-жълти, а вдървесинените - кафяво до червеникавосиви. 

смокиниРезитба на смокините се прави през пролетта, но след тежка зима, когато има повреди от измръзване, по-добре е да става по-късно, едва през май, след като от здравите части покарат нови леторасти и се откроят повредените части. 

Резитбата на къпините за прореждане се извършва през пролетта, като се следи да се отстраняват повредени от студа и други причини леторасти. 

За отглеждане на ябълката у нас най-често се използват подложки М9, ММ106 и М26. Дърветата се засаждат на разстояние 3,5-4 м между редовете и 1,3-1,8 м в реда. Едно напълно оформено като вретено дърво трябва да има леко конусовидна форма. 

Резитба за плододаванеПри повечето овощни видове и сортове резитбата за плододаване започва още по време на формирането на короните, поради което не може да се посочи рязка граница между едната и другата резитба. 

лешникЕдностъбленото отглеждане на лешника осигурява по-добро осветляване на короните и улеснява обработката на почвата и беритбата на плодовете, поради което е за предпочитане. След засаждането дръвчетата се съкращават на 100-120 см над почвената повърхност. 

Защита на овошки от гризачиСредствата и начините, които се използват за лечение на повредите от гризачи, зависят от размера и естеството на повредите. На първо място за установяване на степента на повредите от гризачи, ако има такива, е необходим общ преглед на овощната градина. 

резитба на ябълките за подмладяванеТака наречената резитба за подмладяване се извършва през периода на застаряване или след измръзване. В тези случаи се налага да се направи много силна резитба на многогодишна дървесина, а също така и при счупване на разклонения и скелетни клони. 

извършване на отрезите при овощните дърветаС много добре изострени сечива, трябва да се извършват резитбите, за да се правят гладки отрези, а и работата да бъде бърза и лека. Препоръчва се, за да се предотврати пренасяне на вирусни заболявания, след всяко дърво, режещите инструменти  да се почистват със спирт. 

орехОрехът се отглежда освен за плодове и за дървесината, която в мебелната промишленост се цени извънредно много. Oт условията на отглеждане и правилното формиране на короната зависи качеството на дървесината. 

ВишняПрепоръчва се За вишнята да бъде формирана с етажната корона. След засаждането при първата резитба на вишнята се запазват централната клонка и 3-4 добре разположени странични клонки, а се премахват лошо разположените и излишни клонки. 

резитба на овощните дървета През вегетационния период на овощните дървета се прилага лятна резитба. Прореждане се провежда и през юли и август, така навреме да се оформят скелетните части и да се избегне сгъстяването на короните и тенденцията за влошаване на качеството на плодовете при първите няколко плододавания. 

Зимна резитба ябълкаЗимните резитби се извършват главно през периода след минаването на големите зимни студове до набъбването и дори до началото на разпукването на пъпките. 

резитби на овощните дърветаРезитбените операции на овощните дървета в зависимост от сезона, през който се извършват, биват летни и зимни.Летните резитби се прилагат през вегетационния период, а зимните ... 

резитби на овощните дървета През целия вегетационен период от упадането на листата през есента до разпукване на пъпките и започване на вегетацията през пролетта  може да бъдат извършвани зимните резитби. 

Резитба на крушатаКрушата и ябълката много си приличат по плододаването и растежа, по плодните и листните пъпки, по различните видове клончета и тяхното развитие, включително и по торбичките и сложните (разклонените) плодни клонки. Повечето от крушовите сортове обаче имат по-слаба разклоняемост, но по-добра пробудимост на пъпките, поради което, общо взето, крушите образуват по-светли, по-редки корони в сравнение с ябълките. 

Резитба на прасковиСлед повреди от студ резитбата на прасковата зависи както от степента на повредите, така и от възрастта на дърветата. Целесъобразно и удобно е при възрастните дървета след унищожаване на предстоящата реколта от ниски температури ... 

Дюлевите дръвчета от разсадниците обикновено се вземат едногодишни, без корона. След засаждането на дюлите първата резитба се състои в отрязване на стъблото на 70 до 80 см над земята. На дюлите не бива да се оставя високо стъбло, понеже се изкривява лесно. 

Възстановяване на пострадали и несполучливи овощни насажденияПоради различни причини може да има нанесени чувствителни повреди на овощните дървета и тогава  се налага да се направи възстановяване или ремонт на пострадали или несполучливи овощни насаждения. Много са причините, които могат да нанесат големи повреди на овощните дървета: 

резитбата върху растежа и плододаването на овощните растенияРезитбата на овощните растения влияе както върху растежа, така и върху плододаването. В началото на вегетацията на овощните растения засилването на растежа се дължи на подобреното снабдяване на растежните точки с резервни хранителни вещества. 

резитба на овощните дърветаПри резитбата на овощните дървета за формиране на короните се спазват определени правила с по-общ характер, които се наричат основни принципи. 

Ябълкова градинаПри дърветата, ако няма никакви аномалии, най-силните филизи излизат от върховете или от 1-2 съседни пъпки. Колкото по-ниско са разположени на клона пъпките, толкова по-къси филизи израстват. 

Екипът на AgroNET.bg се старае да въвежда редовно нови материали на тема резитба на овошки.