Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.

Приемам

Вход

Регистрация

отглеждане на зайци

Избрани публикаци и съвети за отглеждане на зайци.

Всичко за отглеждане на зайци:

зайци Познаването на функциите на половата система е предпоставка за правилното организиране на размножителния процес при зайците. Високите и ниските температури действат потискащо на половата дейност. 

зайци При отглеждането на зайците трябва да се познават и някои основни физиологични особености, свързани с обмяната на веществата и със здравословното състояние. 

зайци Към травматичните увреждания на зайците се отнасят всички локални и общи повреди, предизвикани от външни нараняващи причини. 

женски заек за разплодПри избора на женски заек за разплод се следи във външния му вид да бъде подчертана женствеността. Главата на зайкинята трябва да е типична по форма и големина за породата по-лека и слабо удължена. 

Бонитиране на зайциБонитирането на зайците се провежда обикновено през ноември и декември, когато линеенето е приключило и космената покривка е в най-добро състояние. 

зайциМежду всички видове селскостопански животни заекът е най-скорозрял и с оглед на получаване на висококачествено месо и кожи става годен за клане в най-ранна възраст. 

зайциПо зайците паразитират само няколко вида бълхи - заешка (жълтеникавокафява), обикновена (паразитира и по човека), кучешка (светлосива на цвят) и котешката. 

зайциОсновната цел на измерванията на зайците и преценката на външността им по тях е да се направи преценката по-точна и да не се допусне субективизъм. 

зайциЗайците имат къса бременност и заплождането при тях може да се извърши почти по всяко време на годината. Това създава възможност за получаването на 5-6 и повече зайчила от една зайкиня-майка годишно. 

поене на зайцитеНеобходимо условие за запазване на добро здравословно състояние и получаване на максимална продукция е своевременно даване на достатъчно количество доброкачествена вода на зайците. 

развъждане на зайциПреди случната кампания зайците се преглеждат. Болните се отстраняват и се изолират за изясняване на заболяването. За съешаване се допускат само здрави, в развъдна кондиция животни. 

хранене на зайцитеУстановяването на подходящ режим на хранене при зайците има важно значение за по-доброто усвояване на фуражите и икономичното им изразходване. 

зайциЗайкините допускат да бъдат заплодени само когато са в състояние на разгоненост. В противен случай те бягат, хапят и могат да наранят себе си или мъжкия заек. Най-сигурен начин за установяване разгонеността на зайкинята е нейното поведение към мъжкия заек. 

малки зайчетаВ зависимост от приетия начин на отглеждане зайците се отбиват на различна възраст. Тогава се извършва първият отбор на зайците за разплод и се формират мъжки и женски групи. 

клетки за зайциМястото за зайцефермата трябва да бъде сухо, отцедливо и равно или с наклон до 3%. Мястото в никакъв случай не бива да е в близост със заблатени места и торища. 

мъжки заекЗайкините показват максимална плодовитост, висока млечност и добри майчини качества след второто и третото озайчване, а мъжките разплодници са най-продуктивни след едногодишна възраст. 

Угояване на зайциОт отглежданите в личното стопанство зайци една голяма част се използва като източник за месо за собствени нужди. Това налага тези зайци да се поставят за угояване. 

Определяне пола на зайцитеРазличията във външните белези на половата система при мъжките и женските малки зайчета в тази възраст са много малки и това прави трудно точното определяне на пола. 

зайциОсновната задача в зайцевъдството е получаването на повече и с ниска себестойност продукция. Непознаването на въпросите на развъждането на зайците е най-честата причина за лошите резултати в зайцевъдството. 

Качествата на кожата на зайците се определят до голяма степен от състава на космената покривка и нейното състояние. В зависимост от породата и възрастта на заека общата повърхност на кожата варира от 900 до 2300 см2. 

zajcheВ устройството на храносмилателната система при зайците се наблюдават някои анатомични и физиологични особености, които зайцевъдите трябва добре да познават. 

Отглеждането на зайци под навесОтглеждането на зайци под навес има тези предимства пред отглеждането на зайци в клетки на открито, че зайцевъда е предпазен от неблагоприятното действие на метеорологичните фактори и дава възможност да се въведе частична механизация. 

Храната е основният фактор за растежа и плодовитостта на зайците. Във зайцефермите за стоково производство се препоръчва всички категории зайци да се хранят с целодажбен гранулиран фураж. 

За разлика от другите селскостопански животни при зайкините винаги има зрели фоликули в яйчниците. Овулацията настъпва 9-10 часа след покриването на зайкините. 

клетки за зайциПри отглеждането на зайци в клетките и помещенията непрекъснато се натрупва прах, задържат се остатъци от фуражи, отделят се изпражнения и урина. Всички тези отпадъци съдържат много микроорганизми и развойни форми на паразити. 

Най-голямо значение имат отравянията на зайците с изкуствени торове и с плесенни токсини. Има отделни случаи на отравяния с препарати за борба срещу мухите, плъховете, лекарства, дезинфектанти, амоняк и др. 

клетки за  зайци Практиката показва, че най-благоприятни условия за проявяване на високи продуктивни качества на зайците е когато се отглеждат в клетки. 

Смяната на космената покривка при зайците се характеризира със строго определена закономерност. Тя трябва да се познава, защото има голямо значение за практиката. Има възрастово и сезонно сменяне на космената покривка. 

Отглеждането на зайци изисква основни познания за особеностите на тези животни, защото трябва да се полагат грижи, конто да ги предпазват от заболявания или да ограничават и ликвидират бързо появилите се. 

мъжки заек за разплодДо голяма степен  упехът при развъждането на зайците зависи от умението на правилно да избере мъжки заек за разплод. Оставените за тази цел мъжки зайци трябва да са без или с възможно най-малко недостатъци. 

Поене с вода на зайциГолямо значение за храносмилането има правилното и организирано поене на зайците. Водата е важна съставна част на тялото. В тъканите на организма на заека тя заема около 70%. Водата е необходима като разтворител на хранителните вещества, които заекът приема. Недостига на вода зайците понасят по-трудно, отколкото недостига на фураж. 

Установяване бременността при заикинятаБременността при зайкинята продължава средно около 30 дни, като варира от 28 до 32, а понякога и до 35 дни. Обикновено при по-многоплодните зайкини раждането настъпва на 31-ия - 32-ия ден, а при по-малоплодните - на 28-ия - 29-ия ден. 

зъбите на заекаВъзрастните зайци са с 28 зъба. На горната челюст от всяка страна има по 2 резеца, 3 лъжливи и 3 истински кътника, а на долната челюст също от всяка страна - по един резец, 2 лъжливи и 3 истински кътника. На горната челюст заекът има 16, а на долната - 12 зъба. 

ЗайчетаЗа нежеланието на зайкинята да отглежда малките си причините са много, но най-чести са възпалението на млечната жлеза и бурната разгоненост.

Непосредствено след раждането или дори преди него почти всички зайкини се разгонват. 

Отглеждане на женски и мъжки зайчета за разплодЗа отглеждане на отбитите женски зайчета за разплод съществуват различни системи. Избора на системата зависят твърде много от начина на отглеждането на възрастните зайци. Обикновено зайчетата за разплод се отглеждат в големи клетки групово, чийто под е от дървени скари или от мрежа 

Кастрация на зайциПри угояване до по-голяма възраст на мъжки зайчета (това намира все по-малко приложение) необходимо е да се кастрират, за да не се хапят помежду си и унищожават. Налага се кастриране на мъжки зайчета и при ангорската порода. Кастрираните зайци дават по-качествена вълна от некастрираните и се отглеждат групово. 

Отбиване на зайчетатаПри различните климатични условия и приетите системи на отглеждане отбиването на зайчетата става в различни срокове. В Европа независимо от породата отбиването на зайчетата става на 30-дневна възраст. 

Манипулация със зайците Зайците са плашливи и бързо реагират на най-малките промени, които стават в помещенията, клетките или извън тях. Всяка необичайна промяна може да доведе до аборти, до умъртвяване на зайчетата в гнездата и т. н. 

Новородени зайчетаБременната зайкиня започва да се подготвя за озайчването твърде рано. Практикува се поставянето на поставянето на сандъче (гнездо) на 17-ия ден след заплождането или може да постави няколко дни преди очакваната дата. 

Биологични особености на зайцитеДомашният заек е запазил много от биологичните особености на своя прародител - дивата куникула. Като него с настъпването на нощта той проявява по-голяма активност. 

Двуседмични зайчетаЗайкинята се успокоява след раждането. Извършва се първият контрол на гнездото и ако зайкинята не е оскубала достатъчно косми, прибавят се косми от друго гнездо.

Често зайкините се озайчват на две места и фактически правят две гнезда. 

Зайци през зиматаИзвестно е, че зайците понасят по-лесно студа, отколкото горещините. Независимо от температурите зайците не понасят силните ветрове, теченията в помещенията и дъждовете. 

подрастващo зайчеПървите 10-15 дни след отбиването са критичен период от живота на подрастващите зайчета. Смъртността е най-висока през този период или след него и продължава до навършване на 2-месечна възраст. 

бозаещите зайчетаАко някоя зайкиня умре след раждането или ако е маломлечна, или е родила много приплоди, трябва да се потърси друга, която е родила малко, за да се прехвърлят приплодите от умрялата зайкиня, като разликата във възрастта на зайчетата не трябва да е повече от две денонощия. 

Екипът на AgroNET.bg се старае да въвежда редовно нови материали на тема отглеждане на зайци.