Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.

Приемам

Вход

Регистрация

мярка 121

Избрани публикаци и съвети за мярка 121.

Всичко за мярка 121:

крави От 24 юни до 5 юли в областните дирекции на ДФЗ – по място на извършване на инвестицията ще се приемат проекти по Мярка 121 от ПРСР. 

царевица До края на годината предстои да бъдат наддоговорени близо 600 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони. Приемите ще бъдат по 15 мерки от ПРСР. 

По мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР ще бъдат отпуснати средства за 110 ферми. Средствата са в размер на 24 228 271 лв. 

ПРСР ПРСР ще подкрепи с точно 26 661 252 лева 107 стопанства по Мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”. 

Обхватът на Фонда е гарантирането на кредити на обща стойност над 700 млн. лв., а до септември 2015 г. ще се издават гаранциите. 

Основен приоритет в работата ми ще бъде пълната прозрачност към земеделските производители и Европейския съюз - заяви министърът на земеделието и храните Валери Цветанов на своята първа си пресконференция в Министерство на земеделието и храните. 

МЗХ До 01.08.2012 г. договорените средства по ПРСР са 56,1% или общо 1 839 514 758 евро, а изплатените средства са 32,5% от ПРСР или 1 066 335 448 евро. 

Massey FergusonОт 23 юли до 19 август ще се приемат документи по мярка 112, към която са прехвърлени 78 млн. лв. 

млади фермери Прехвърлянето на 600 млн. лв. от мерки със слаб интерес към три от най-желаните мерки по Програмата за развитие на селските райони беше одобрено от ЕК. 

Изпълнението на проекти по ПРСР ще се ускори. Бенефициентите по трите най-популярни мерки, ще получат улеснен и бърз достъп до кредити и банкови гаранции. 

Чрез отпуснатите средства ще се осъществят инвестиции по 207 одобрени проекта по мерките 123 и 121 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). 

млади фермери ПРСР Младите фермери и животновъдните ферми ще бъдат приоритетни за по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 през идващата 2012 г. 

Мярка 121 Мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., ще бъде отворена за целеви прием от 21 ноември 2011 г. до 21 декември 2011 г. 

Мярка 121 От 21 ноември до 21 декември 2011 година ще се приемат заявления за подпомагане по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). 

мярка 312 На заседание на Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) беше одобрена финансовата помощ за 30 проекта по мярка 121и мярка 312. 

субсидии По програмата за развитие на селските райони (ПРСР) Държавен фонд „Земеделие” е одобрил 434 098 141 евро субсидии. Средствата са одобрени в периода от началото на годината до момента. 

Държавен фонд „Земеделие”Държавен фонд „Земеделие” покрива до 70% от одобрените разходи по другите проекти по мярка 311 и мярка 312. Максималната субсидия е не повече от левовата равностойност на 200 000 евро. 

Модернизация на земеделските стопанстваДен на отворените врати по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за земеделските производители и предприемачи от Габровка област се проведе днес в Габрово. 

земеделски стопанства По Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” са постъпили 204 заявления. Общия размер на заявената субсидия е 48 894 777 лв. 

Мярка 123 От 15 август до 16 септември 2011 година Държавен фонд „Земеделие” открива прием на документи за Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти”. 

ДФЗДФЗ подписа нови 19 договора общо за 7 044 293,20 лева по мярка 121 - „Модернизиране на земеделските стопанства”. 

земеделие От началото на 2010 г. досега са предприети три изменения на програмата, целящи по-ефективно управление и по-добро усвояване на европейските субсидии. 

Държавен фонд „Земеделие” Експертната комисия за осигуряване на прозрачност одобри още 33 433 820 лв. за инвестиции на общините, кандидатствали по Програмата за развитие на селските райони. 

ЕСУправляващият орган на Програмата за развитие на селските райони, Дирекцията „Развитие на селските райони” изпрати в Европейската комисия текста на седмото изменение на ПРСР. 

земеделски производителиВ гр. Плевен експерти разясниха пред повече от 90 земеделски производители как и кога може да се кандидатства по пет от мерките на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. 

фермиПред повече от 100 земеделски производители от района на Пазарджик експерти разясниха как и кога може да се кандидатства по мерките от Програмата за развитие на селските райони. 

Мярка 121 На 14 март започна кампанията за прием на проекти по ПРСР 2007-2013 г. за 2011 г. Приемът на проекти стартира с отварянето на Мярка 121, Мярка 122 и Мярка 142. 

сурово млякоДържавен фонд „Земеделие” прие решение за кредитиране и предоставяне на допълнителна държавна помощ на лица с одобрени проекти и сключени договори за отпускане на финансова помощ по мярка 121. 

мярка 141Завърши обработката на всичките подадени 1372 проекта по Мярка 141 за подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране. 

дфзСпоред предварителните резултати от Междинната оценка на ПРСР около 300 млн. евро, които могат да се преразпределят между отделните й мерки за финансово подпомагане на сектора. 

трактор В схемата за рефинансиране на кредити за покупка на земеделска техника по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 ще участват девет търговски банки. 

тракторПо ПРСР кандидатите ще могат да подават нов проект преди да са подали заявка за окончателно плащане или да са получили отказ от ДФЗ - РА за извършване на окончателно плащане по предишен проект. 

Калина ИлиеваПо три от мерките на ПРСР 2007-2013 г. срокът за прием на проекти ще бъде удължен до края на август. Това са проекти, които са сред най-атрактивните за кандидатите: - мярка 121 , мярка 123 и мярка 311. 

Райфайзенбанк предлага финансиране и разработване на проекти на бенефициентите на “Програмата за развитие на селските райони” на Европейския съюз 100% финансиране на закупуване на земеделска техника с Агрокредит от Райфайзенбанк. 

В провеждащия се семинар за директните плащания и Програмата за развитие на селските райони в гр. Велико Търново, министър Кабил направи презентация на тема: „Политиката за финансовото подпомагане, която провежда Министерство на земеделието и продоволствието по линия на СЕПП, НД И ПРСР”. 

По мярка 121 „Модернизация на земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони, нови 220 договора подписа  Ализан Яхова, изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”. Общото финансиране по тези 220 проекти по мярка 121е в  размер на над 94 милиона лева. 

Променя се Наредбата за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от ПРСР. 

Приемът на проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. стартира отново от юни 2010 г. Ще остане затворена единствено Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” от програмата.

  

Мирослав НайденовОт 14 юни ще бъде възобновен приемът на проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР), обяви министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов. 

По мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР бяха одобрени общо 57 проекта за сумата 3 081 636 лв. 

Десет от проектите са за модернизиране на селски стопанства по мярка 121. Тяхната субсидия ще бъде за сумата от 4 247 280 лв. общо. Седем проекта са за растениевъдни ферми. 

ПРСР Срокът за кандидатстване за аванс е 15 ноември 2012 г. за проектите със сключени договори през 2011 г., по които не е заявено авансово плащане и до 16 май 2012 г. 

земеделска техника Експертната комисия за осигуряване на прозрачност в Държавен фонд „Земеделие” одобри 25 нови проекта. Пет проектоинвестициите са в сектор животновъдство и двайсет проекта са на растениевъдни ферми. 

селските райони Средствата от субсидиите по мярка 321 и мярка 322 ще бъдат използвани за реконструкция и рехабилитация на общински пътища, улично осветление и водопроводни мрежи. 

ПРСРНа срещата-дискусия в гр. Варна експерти разясниха как и кога може да се кандидатства по пет от мерките на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. 

фермиВ Стара Загора се проведе среща-дискусия, на която експерти разясниха пред повече от 40 земеделски производители от областта как и кога може да се кандидатства по мерките от ПРСР. 

ПРСРБенефициентите с успешно изпълнени инвестиции по осем от мерките на ПРСР получиха по сметките си 15,7 млн. лева от ДФЗ. 

ДФ „Земеделие” Общата стойност на изплатените средства за 2010 година е 610,1 млн. лв., за общо 4371 заявления. Тук влизат всички междинни, авансови и окончателни плащания. 

кравиСобствениците на кравеферми от първа група не са изключени от ПРСР могат да кандидатстват с проекти за обща конкурентоспособност по условията на извън гарантираните бюджети на мярка 121. 

Калина ИлиеваОдобрените проекти са по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и по общинските мерки. 

земеделски стопанстваПромяна на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., с която да се прехвърлят средства към Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” подготвя Управляващият орган на ПРСР. 

фотоволтаична централаПо Мярка 312 „Създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. 15 нови проекта получиха одобрение. 

фотоволтаициИнтересът към изграждане на фотоволтаици, туристически обекти и разширяване на полупазарни стопанства е най-голям, съобщи Изпълнителният директор на ДФ “Земеделие” Калина Илиева. 

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов обяви днес началото на приема на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), която беше блокирана повече от шест месеца. 

Средствата за плащанията по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР), извършени от България, бяха възстановени от Европейската комисия. 

Калина ИлиеваКалина Илиева, изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие” връчи първите 17 договора за изграждане и модернизация на предприятия по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). 

Инспекциите ще се извършват във всички зеленчукови борси, тържища и пазари в страната, включително и на българската продукция, каза министър д-р Мирослав Найденов. 

От 1 ноември се спира приемът на проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. в частта й, предназначена за селскостопанска техника, оранжерии, трайни насаждения, напоителни съоръжения и други. 

Да бъде преустановен приемът на проекти извън гарантираните бюджети по мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства” е взел решение Управителният съвет към Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони. 

Дава се възможност на земеделските стопани да продължат да усвояват средствата в размер на около 70 млн. евро. Във връзка с изпълнение на изискванията по прилагане на т. нар. Нитратна директива, са отпуснати тези пари. 

Държавен фонд “Земеделие” приключи с обработката на 1415 договора с бенефициенти по Мярка 112 “Създаване на стопанства на млади фермери” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. 

Екипът на AgroNET.bg се старае да въвежда редовно нови материали на тема мярка 121.