Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.

Приемам

Вход

Регистрация

ечемик

Избрани публикаци и съвети за ечемик.

Всичко за ечемик:

ечемик Ечемикът може да се прибира едно- или двуфазно (съответно чрез пряко комбайниране или разделно). Решението се взима според състоянието на посева. 

ечемик Поради това, че се прибира рано, ечемикът е подходящ предшественик за много втори култури, главно за царевица за силаж или подходяща следжътвена смеска. 

Ечемик Ечемикът е зърнена фуражна култура с големи продуктивни възможности. Изискванията на ечемика към водата са по-малки в сравнение с останалите зърнени житни култури. 

ечемик Европейските фермери ще съберат 55,2 милиона тона ечемик срещу 53,9 милиона тона през 2012 година. Оценката от месец март е 56 милиона тона. 

ечемик Френска аналитична агенция Strategie Grains в последния си месечен доклад съществено намали прогнозата за брутния добив на пшеница в Европейския съюз с 0,5 милиона тона. 

Пролетен ечемик Пролетният ечемик се отглежда за нуждите на пивоварната промишленост. От неговото зърно се получава по-качествено пиво. 

ечемикВисокото заплевеляване води до допълнителни трудности при жътвата и увеличава разходите по просушаване на зърното. Поради това е важно да бъде сведено до минимум полягането и в частност ранното, което причинява най-големи щети. 

пшеницаДобивите на пшеница, ечемик и царевица в ЕС може се окажат по-високи от очакваните през последния месец, поради благоприятните условия в региона. 

Торене на ечемикЕчемикът в сравнение с другите житни култури на умерения климат развива по-слаба коренова система, поради което е много взискателен към силата на почвата и към състоянието на хранителните вещества в нея. 

Отглеждане на ечемикЕчемикът се отглежда за зърно, което се отличава с високи фуражни качества. По важност и значение той е втората зърнена фуражна култура след царевицата. Ечемикът е основна суровина за пивоварната промишленост.

Той има по-малка студоустойчивост от пшеницата и ръжта. По време на наливане на зърното ечемикът е много по-издръжлив на високи температури от пшеницата. Ечемикът има по-малки потребности от влага и е много издръжлив ... 

ечемикСвиването на световното предлагане на ечемик стимулира увеличаването на търсенето на царевица, и допринася за по-високите цени на зърното, това е единодушното мнение на търговци и анализатори. 

ечемик Основният селекционен център на сортовете ечемик в България е в Института по земеделие - Карнобат. През 2013 година се очаква производството на 11 сорта семена от категориите Базови и Сертифицирани. 

Болести по ечемикаПроблемите, свързани със системата за борба срещу болестите по ечемика, са същите като при пшеницата. Ето защо препоръчаните културно-стопански и химични средства за защита при пшеницата са валидни и при ечемика. 

ечемикФуражния ечемик от новата реколта е с изкупни цени в рамките на 140-175 лева за тон без ДДС. Пивоварния ечемик е в границите на 170-180 лева за тон. Средната изкупна цена на фуражният ечемик от новата реколта е 165 лв./тон без ДДС. 

Пшениченият трипс има едно поколение в годината и презимува като ларва в почвата на нападнатите пшеничени посеви. Възрастните трипси са дребни насекоми, с тънко продълговато тъмнокафяво до черно тяло и дължина 1,2 - 2,2 мм. 

Пред ЕС се изправя проблема с нереализираните запаси от фуражен ечемик. ЕС има много ограничени възможности за това как да се разпорежда с запаси от ечемик. 

ечемик Мутиралият ечемик цъфти по-бързо от нормалния ечемик, но едва сега учените от лабораторията „Карлсберг” (Дания) са открили отговорния за това ген. 

echemikПо европейската схема „Интервенционно изкупуване на зърнени култури” са внесени в ДФ „Земеделие” - РА 27 оферти за интервенционно изкупуване на 24 574, 490 тона ечемик. 

Анализаторите от Strategie Grains са завишили прогнозата за реколтата от ечемик в ЕС през 2010/11 пазарна година с 0,2% до 56,4 милиона тона. Това е по-малко от производството през текущата пазарна година с 8,7%.

  

пшеницаКъм днешна дата, продължава прибирането на царевица. В различните части на страната са обрани 45-85% от площите засети с царевица. Добивите от царевица в различните региони е 3,4-5,3 тона/дка. Прогнозите са, че производството на царевица ще бъде 1-1,3 млн. тона. 

Праховитата главня по ечемика е широко разпространена и силно вредоносна болест. Големи щети у нас е нанесла през периода 1970 до 1980 г., когато в някои посеви нападението е достигнало 15 до 20%. 

Пшеничен трипсПшениченият трипс напада пшеницата, ечемика, ръжта, житните треви. Възрастното вреди, като смуче сок от фаза вретенене до цъфтеж главно върху последния обвивен лист, после се прехвърля върху класа.

  

Външните признаци на болестта са много близки с тези на праховитата главня по ечемика, като се различава само по това, че образува сравнително по-сбити, тъмноканелени сори. 

Хербициди срещу житни плевели

Борбата с житните плевели - лисича опашка, ветрушка, метлица, пиявица и др. се води с противожитни хербицидни препарати. 

Покритата главня по ечемика се среща навсякъде, където той се отглежда. У нас също е известна отдавна, но сега се среща рядко, което се дължи на устойчивостта на отглежданите сортове и на ефективните мерки за борба срещу нея. 

Членовете на Консултативния съвет по зърно прогнозират, че ако се запази благоприятната климатична тенденция за развитието на посевите реколтата през тази година ще бъде добра и зърнения баланс на страната ще е изцяло положителен. Към 21 април 2008 г. състоянието на есенните посеви и засетите площи с пролетни култури е добро, в резултат от подходящите агроклиматични условия от началото на годината. 

ечемик Специалистите на Американското министерство на земеделието,  увеличиха прогнозата си за световната реколта от ечемик през 2011/12 пазарна година с 0,4% до 134 млн. тона. 

ечемичена треваВ представите на съвременния човек суперхраните се разработват в лаборатории, изглеждат много апетитно, пълни са с различни витамини и минерални комплекси и със сигурност са много вкусни. 

биогоривоАмерикански учени търсят неуморно алтернативи на използването на царевица за производството на гориво, но всички изследвания се въртят около изучаването на популярните селскостопански култури. 

царевица Ситуацията с производството на царевица в ЕС започва да се поправя и очакванията за реколтата от тази зърнена култура вече не е толкова печална, както преди. 

Според полезните за здравето на човека свойства, ечемикът и неговите производни, по нищо не отстъпват на добилата популярност днес „овесена каша”, а в някои отношения дори я превъзхождат. 

ечемикПървите резултати показват много слаба реколта, а в някои случаи вследствие от неблагоприятните атмосферни условия, добивите от ечемика са намалели наполовина в сравнение с цифрите преди една година. 

жътваОбщото производство на ечемик до момента (според предварителни данни) е над 765 хил. тона. Реколтирани са 99,43% от засетите площи с ечемик, а средният добив за страната от декар е 338 кг. 

пивоварен ечемикСпециалисти от Селскостопанския институт в Уогга-Уогга (Австралия) събраха първата реколта от нов сорт ечемик, от който се произвежда малц с по-високо качество. 

След като производителите на ечемик в Айдахо започнаха да планират реколтата за 2010 г., те се сблъскаха с силно променената през последните две години икономическата ситуация. 

Екипът на AgroNET.bg се старае да въвежда редовно нови материали на тема ечемик.