Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.

Приемам

Вход

Регистрация

дфз

Избрани публикаци и съвети за дфз.

Всичко за дфз:

ДФЗ изплати 1.5 млн. лева на зеленчукопроизводители по схемата de minimis, съобщиха от Фонда. Финансовата помощ получиха 1 850 производители, които са декларирали общо 4 230 хектара, засадени със зеленчуци. 

Приемът на заявления по схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция е подновен от 22 август 2013 г. 

спанакПодпомагането за производителите на зеленчуци, полско и оранжерийно производство, чрез минимална помощ de minimis за 2013 г. ще бъде в размер на 1,5 лв. лева. Това реши вчера УС на ДФ „Земеделие”. 

спанак В областните дирекции на фонд „Земеделие” започва прием на документи за съфинансиране на премии при застраховане на селскостопанска продукция. 

Пчеларите, които имат сключени договори за получаване на безвъзмездна финансова помощ по мерки А, B, C и D могат да подават заявления за плащане. 

мзхНа извънредно заседание на Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” беше разгледана подадената оставка и мотивите към нея на досегашния изпълнителен директор на ДФЗ - Разплащателна агенция, Румен Порожанов. 

рапица От 5 до 29 март 2013 г. областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” ще приемат документи за компенсация на земеделски производители. 

крави Животновъдите, отглеждащи говеда, биволи, овце и кози майки ще получат по сметките си средства за общо над 25 млн. лева. 

ДФЗ ДФЗ ще предостави свои средства и кредити на бенефициенти с одобрени проекти и сключени договори за отпускане на финансова помощ по мерки от ПРСР. 

Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) определи ставките за държавна помощ de minimis за производители на плодове, зеленчуци и гъби. 

пипер Заявления за държавна помощ ще се приемат от 3 до 21 септември 2012 г. в областните дирекции на ДФЗ, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане”. 

картофи Минимална помощ de minimis на картофопроизводителите за купуване на торове и препарати за растителна защита при отглеждане на картофи през 2012 г. реши да предостави ДФЗ. 

лозе Право на подпомагане по Националната винарска програма имат собственици, арендатори или наематели на лозови насаждения, които трябва да са регистрирани като лозарско стопанство. 

Пчеларство Схемата за кредитиране, която ще се прилага от началната дата за прием на заявления за подпомагане по Национална програма „Пчеларство” за 2012 г. беше одобрена от ДФЗ. 

праскови В промоционалната програма „Освободете вкуса” са включени още и шипков мармалад, компот от праскови и печена белена капия. Това е третата национална промоционална програма. 

„Удостоверения за декларирани площи/животни по схеми” за Кампания 2013 ще се издават от Държавен фонд „Земеделие” чрез областните дирекции от днес 5 юли. 

животни Разсрочването на кредитите за фураж и изхранване на животните ще бъде с лихва от 6%, но не по-малко от референтния лихвен процент за Република България. 

машини за доене на млякоОт 15 август до 16 септември 2011 г. предстои прием на заявления за подпомагане по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти”. 

ДФЗДФЗ подписа нови 19 договора общо за 7 044 293,20 лева по мярка 121 - „Модернизиране на земеделските стопанства”. 

Държавен фонд „Земеделие” Експертната комисия за осигуряване на прозрачност одобри още 33 433 820 лв. за инвестиции на общините, кандидатствали по Програмата за развитие на селските райони. 

биволиДържавен фонд „Земеделие” отпуска нови средства за биволовъдите, които не са кандидатствали по Временната държавна помощ за подпомагане на земеделските производители. 

птицевъдствоЗаявление за подпомагане и съпътстващи документи по образец фермерите ще могат да подават в отдел „ПСМП” към Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” по местонахождение на извършване на дейността. 

крави Всички животновъди от млечния сектор, независимо дали те са получавали кредити през периода 2008-2010 г. могат да подадат документи в Областните дирекции на ДФЗ. 

Калина ИлиеваКредити за покупка на агротехника на фермери, които заради липса на бюджет не са успели да получат финансиране по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР ще рефинансира ДФЗ. 

пшеницаУправителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) реши да бъдат отпуснати 15 млн. лева общо за целево кредитиране на есенната сеитба. 

ДФЗ пиперПроизводителите на домати и пипер за реколта 2010 година ще получат от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) 689 647 лв. кредити. 

Приемът на единни заявления за подпомагане по мерките от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г. се удължава до 20 юни 2013 г. 

УС на Държавен фонд „Земеделие” удължава с една година срока за погасяване на краткосрочните кредити на зърнопроизводителите за семена и торове от 2008 г. Това са заеми за общо 12 млн. лева, които е трябвало да се погасят до края на септември. 

Държавен фонд „Земеделие” изплати още 19.6 млн. лв. директни плащания за 2009 г. От тази сума 18.6 млн. лв. бяха преведени на общо 1000 земеделски производители. 

Две нови краткосрочни кредитни линии ще прилага Държавен фонд „Земеделие”. Те са за закупуване на семена/разсад, торове и препарати за растителна защита за производство на пипер и на домати реколта 2010. 

пшеница Всички кандидати за подпомагане могат да се запознаят със специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние” и евентуално да подадат възражения за обхвата му. 

Сключените договори на Държавен фонд „Земеделие” през 2012 г. са на стойност 803 млн. евро, а от тях 645 млн. евро са европейски средства. 

нектарини По Схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България могат да кандидатстват всички земеделци до 11 януари 2013 г. 

площиВсеки бенефициент, който е кандидат по схемите и мерки по Директни плащания ще може сам да си направи справка за движението на заявените си данни и изплатени субсидии за Кампания 2010. 

събсидии за площДФЗ публикува списък на бенефициенти, които следва да възстановят надвзети субсидии за Кампания 2009 г. Списъкът съдържа имената на 5 803 земеделски стопани. 

Държавен фонд ЗемеделиеРъководството на Държавен фонд „Земеделие” беше сменено от Управителният съвет на фонда. Избран е нов изпълнителен директор на ДФЗ, който се казва Румен Порожанов. 

оризЗа четвърта поредна година ДФЗ ще предоставя хранителни продукти по програма „Благотворителност”. Европейския фонд за гарантиране в земеделието изцяло финансира програмата. 

фражи за кравиДФЗ взе решение да разреши на земеделските производители, ползвали кредити за покупка на фуражи през 2010 г., да представят фактурите за купената продукция в 60-дневен срок. 

Калина ИлиеваДипломата за висше образование на Калина Илиева е фалшива потвърди Висшият институт по техника и икономика в Берлин. 

телетаОт 19 ноември 2010г., започна приема на заявки за подпомагане по схемата за клане и износ на телета и говеда. 

ДФЗОбщият брой на одобрените проекти по Мярка 312 и Мярка 311 от началото на годината е 202, като общата стойност на одобрената субсидия е около 58 млн. лева. 

сапардУС на фонд „Земеделие” избра за изпълнителен директор на фонда Светослав Симеонов, който беше заместник на Калина Илиева. 

Компенсираните щети от ДФЗ са за общо 35 590 дка, като 11 620 дка са с унищожена реколта от суша, за която са преведени компенсации от 315 965 лв., а за 23 970 дка поразени от градушки - са предоставени 856 561 лв. 

Държавен фонд „Земеделие” започва да изисква потвърждение на всички оферти за строително-монтажни дейности и за доставка на оборудване с изтекъл срок на валидност. 

През 2010 г. Държавен фонд „Земеделие” ще отпуска заеми на земеделските производители при 6% годишна референтна лихва по схемите за инвестиционно кредитиране в областта на растениевъдството, животновъдството и покупката на земеделска техника.

  

В ДФ „Земеделие” – РА тръгва първият одит на ЕК по Програмата за развитие на селските райони. Проверката ще бъде насочена основно към проекти по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” за периода до юли 2009 г. 

одитСметната палата ще проверява ДФ „Земеделие” и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите. 

Похарчени са средствата за издръжка на ДФ „Земеделие” за 2009 г., според последната план-сметка за приходите и разходите, с която Калина Илиева, изпълнителният директор на фонда,  представи текущото състояние на бюджета. 

Международното специализирано изложение „Селското стопанство и всичко за него”. Проверки за вноса на месни и млечни продукти освен на растителни продукти иска министър Найденов. Това стана ясно по време на пресконференцията в гр. Добрич, проведена в рамките на Международното специализирано изложение „Селското стопанство и всичко за него”.

  

Калина Илиева - ДФ ЗемеделиеКалина Илиева да оглави на ДФ „Земеделие” бе решено от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие” вчера след приключването на събеседването с кандидатите за този пост. 

Екипът на AgroNET.bg се старае да въвежда редовно нови материали на тема дфз.