Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.

Приемам

Вход

Регистрация

Методика за изчисляване капацитета .

Публикуван в: Говедовъдство
Неделя, 16 Септември 2012, 23:11
Радко
Радко
Offline
0
Знае ли някои ,каква е "Методиката" за изчисляване капацитета на подпомаганата техника.Примерно обработваш 50дка ,за каква мощност трактор можеш да кандидатстваш по мярка 121 на ПРСР.
Отговори (11)
 • Приет отговор

  dada76
  dada76
  Offline
  Понеделник, 17 Септември 2012, 14:39 - #постоянен линк
  0
  Ето ти ма.ко инфо:Чл. 20. (1) Капацитетът на подпомаганата по мярката техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата трябва да е в съответствие с размера на обработваната от кандидата земя. Кандидатът доказва съответствието с това изискване посредством бизнес плана и изискванията към него по чл. 16, ал. 3, 4 и 5. (2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Размерът на земята, съответстващ на капацитета на подпомаганата техника, се доказва от кандидата с обосновка в бизнес плана и се оценява посредством разработена от Министерството на земеделието и храните методика, утвърдена от министъра на земеделието и храните. Методиката се публикува на електронната страница на ПРСР.
  Отговорът е минимизиран Show
 • Приет отговор

  Радко
  Радко
  Offline
  Понеделник, 17 Септември 2012, 15:28 - #постоянен линк
  0
  Дарина благодаря за информацията но в електронната страница на ПРСР никъде не намерих подобна "Методика",Аз преди питането съм се ровил много да открия нещо.
  Отговорът е минимизиран Show
 • Приет отговор

  dada76
  dada76
  Offline
  Понеделник, 17 Септември 2012, 18:29 - #постоянен линк
  0
  виж тук [file name=file_bg_19.zip size=305789]http://agronet.bg/media/kunena/attachments/legacy/files/file_bg_19.zip[/file]
  Прикачени файлове:
  Отговорът е минимизиран Show
 • Приет отговор

  Радко
  Радко
  Offline
  Понеделник, 17 Септември 2012, 20:47 - #постоянен линк
  0
  Не успявам да отворя файла ,ако си разглеждала методиката и знаеш с какъв капацитет може да бъде техниката за обработка на 50дка трайни насаждения моля те кажи ми.
  Отговорът е минимизиран Show
 • Приет отговор

  dada76
  dada76
  Offline
  Вторник, 18 Септември 2012, 11:26 - #постоянен линк
  0
  Пробва ли да разархивираш файла,хвърлих му един поглед , но доколкото ми стана ясно всички данни като напр. обработваема площ , почвен тип ,наклон на терена ,и др. се вкарват в система за изчисление и тя дава отговора.
  Отговорът е минимизиран Show
 • Приет отговор

  dada76
  dada76
  Offline
  Вторник, 18 Септември 2012, 11:31 - #постоянен линк
  0
  Предложената методика е на принципа на експертните системи, като за въвеждане на входяща информация се използват данни от проекта на бенефициента и такава, предложена от работната група, а крайният резултат-препоръка се използва от експертите на РА за взимане на решения по предложени критерии. Методиката включва оценка на техническото съответствие между размера на инвестициите и размера, потребностите и целите на стопанството за следните инвестиции:В случаите, в които методиката е неприложима, по преценка на ДФЗ оценката на техническото съответствие между размера на инвестициите и потребностите на земеделските стопанства от земеделска техника се осъществява от експертна комисия и/или независими експерти. Методиката се основава на разработени алгоритми, които включват отчитането на различни параметри. В случаите, когато част от необходимата входяща информация не е налична, може да се поиска допълнителна информация от кандидата.
  Отговорът е минимизиран Show
 • Приет отговор

  dada76
  dada76
  Offline
  Вторник, 18 Септември 2012, 11:33 - #постоянен линк
  0
  ІІ. Особености на методиката при оценка на потребностите на стопанството от земеделска техника при производство на трайни култури: Параметри: 1) Вид насаждение (в т.ч. десертни лозя и овощни култури) 2) Обработваема площ от бенефициента 3) Схеми на засаждане 4) Технология на отглеждане, прилагана в стопанството Оценката се извършва при следния алгоритъм: ПЪРВА стъпка-Въвеждане на входящите параметри Т.1. Вид насаждение (в т.ч. десертни лозя, овощни култури) - данните са налични в разработения проект, с който бенефициентът кандидатства. Т.2. Обработваема площ от бенефициента - данните са налични в разработения проект, с който бенефициентът кандидатства. Т.3. Схеми на засаждане - данните са налични в разработения проект, с който бенефициентът кандидатства. Т.4. Технология на отглеждане, прилагана в стопанството - данните са налични в разработения проект, с който бенефициентът кандидатства.
  Отговорът е минимизиран Show
 • Приет отговор

  dada76
  dada76
  Offline
  Вторник, 18 Септември 2012, 11:35 - #постоянен линк
  0
  МЕТОДИКА ЗА РАБОТА С ЕКСПЕРТНАТА СИСТЕМА 1. Определяне на изходните параметри на страница „Neobhodimi mashini”: 1.1. Вид на стопанството; 1.2. Обработваема площ/Вид отглеждани животни; 1.3. Особености на терена; 1.4. Технология на отглеждане, прилагана в стопанството; 2. В основната част на таблицата се получават резултати за сравнение с подадените параметри в проекта на бенефициента: 2.1. Технология на обработка; 2.2. Агротехнически срок в дни; 2.3. Необходима производителност за извършване на отделните операции; 2.4. Необходим работен захват; 2.5. Препоръчвани машини в зависимост от получените по-горе резултати; 2.6. Период на използване на препоръчаните машини. В зависимост от периода на използване се определя колко броя машини от съответния вид са необходими в конкретния период. 3. От страницата „Kapaciteti” могат да бъдат получени необходимите производителност и работен захват в зависимост от предварително въведените изходни данни; 4. От страницата „Agregatirane na mashini” се получава информация за това какви машини са необходими в стопанството. Предложената методика за оценка се включва в специална процедура, която има следните етапи:
  Отговорът е минимизиран Show
 • Приет отговор

  dada76
  dada76
  Offline
  Вторник, 18 Септември 2012, 11:36 - #постоянен линк
  0
  І етап – Оценка на енергонаситеност на земеделското стопанство Оценката за енергонаситеност на цялото земеделско стопанство се извършва при следните определения: Е-стопанство (к.с./1000 дка) – изчислява се на база налична земеделска техника в стопанството на възраст до 10 години. РА може да получи тази информация от проекта или да я изиска допълнително от бенефициента. Е-ср.ЕС (средна енергоосигуреност в страните от ЕС равна на 230 к.с./1000 дка) – предложена за сравнителна база от членовете на работната група. Възможни решения: Е-стопанство > Е-ср.ЕС - решение – недопустима инвестиция. Е-стопанство < Е-ср.ЕС - решение – преминава се към етап ІІ ІІ етап – Оценка на инвестицията, за която се кандидатства в проекта Подадените в проекта агрегати и машини за подпомагане се определят като мощност с П-проект. Получените в резултат на прилагане на методиката с експертната система агрегати и машини, изразени като мощност се означават с П-изч. Допустимо завишаване на П-проект с 20%. Възможни са следните случаи: 1. П-проект < П-изч. – решение – допустима инвестиция. 2. П-проект > П-изч. – решение – недопустима инвестиция.
  Отговорът е минимизиран Show
 • Приет отговор

  Радко
  Радко
  Offline
  Вторник, 18 Септември 2012, 16:11 - #постоянен линк
  0
  Благодаря за изчерпателната информация,предполагам и в ДФЗ не биха ми отговорили така подробно.
  Отговорът е минимизиран Show
 • Приет отговор

  dada76
  dada76
  Offline
  Вторник, 18 Септември 2012, 17:26 - #постоянен линк
  0
  за нищо :)
  Отговорът е минимизиран Show
Вашият отговор

Последно от форума

ГОЛЯМА ПОМОЩ
Започната от mihailstavrev
Здравейте! Имам нужда от голяма помощ. Така направо към въпр...
преди 1 седмица 2 172
Здравейте колеги! Решен съм да се занимавам с коневъдство би...
преди 1 месец 0 208
izkam da zakupiq lozi4ki toes vinen sort sys nai aromaten mi...
преди 1 месец 3 298