Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.

Приемам

Вход

Регистрация

Отглеждане на подрастващи родители от бройлерно направление

(14 гласа, оценка 4.00 от 5)

Пилета бройлериПодрастващите родители от бройлерно направление се отглеждат подово върху дебела несменяема постеля, в добре топлоизолирани сгради с (или без) прозорци. За спазване на осветителната програма за предпочитане са сгради без прозорци. След основно почистване, измиване и дезинфекциране в сградата се поставя пшеничена слама или друга постеля (талаш, стърготини, слънчогледови люспи) с дебелина минимум 10 см. Зарежда се оборудването, извършва се фумигация. След добро проветряване помещението се затопля 24 часа преди пристигане на пилетата. Зареждат се поилките с вода.

Броят на птиците, които ще се настанят в сградата, зависи от размера й и от гъстотата на отглеждане.

При създадени оптимални условия се препоръчва следната гъстота:

  • до 7 седмици - 10-12 бр./м2 ;
  • 8-20 седмици - женски - 5 - 7 бр./м2, мъжки - 3 бр./м2 .

При закупуването на пилетата на 100 женски се осигуряват 15 мъжки еднодневни пилета. Женските пилета са от породата Плимутрок, а мъжките - от порода Корниш.

Първите дни след настаняването пилетата се хранят върху велпапе, амбалажна хартия, капаците на кутиите или в пластмасови хранилки (тавички). Една от тези хранилки се осигурява за 50 пилета. Фуражът се залага след настаняването на пилетата и след запойването им. След 3-4 дни започва зареждането на фуража и в автоматичните хранилки (за постепенно привикване към тях). При отглеждане на голям брой птици е необходимо използването на автоматични хранилки, а при по-малък (1000-2200) може да се използват тубусни. При улейните хранилки на 1 птица до 7-седмична възраст се осигурява по 8 см фронт за поене, от 8-ата седмица по 15 см за ярките и 18-20 см за петлетата. При използуване на кръгли поилки посочените нормативи може да бъдат намалени с 30-40%.

Височината на хранилката е необходимо да се регулира така, че горният й край да бъде винаги на височината на гърба на птиците.

Поенето на пилетата през първите 6-7 дни се извършва от вакуумни поилки, като на 50 пилета се осигурява по една.

След 5-ия ден започват да се зареждат с вода и поилките. Използват се основно кръгли поилки, но може да се използват и двуметрови улейни поилки. На птица се осигурява по 2,5-3 см фронт за поене. Височината на поилките също се регулира с нарастване на птиците, като те трябва да бъдат 2-3 см по-високо от гърба им.

Както при всички малки птици, така и при тази категория температурата в първите 14 дни е от особено важно значение за растежа. Необходимо е да се спазва следният температурен режим:

1-вия - 2-рия ден - 34-32°С;

3-тия - 4-тия ден - 32-31°С;

5-ия - 7-ия ден - 30-29°С;

2-рата седмица - 29-28°С;

3-тата седмица - 26-25°С;

4-тата седмица - 23-21°С;

5-ата - 7-ата седмица - 20-18°С;

8-ата - 20-ата седмица - 18-20°С

Светлината е основен фактор при регулиране на развитието на птиците. При отглеждане на птиците в помещение без прозорци се осигурява продължителност на светлинния ден, както следва:

1-вата - 2-рата седмица - 23 часа;

3-тата седмица - 20 часа;

4-тата седмица - 16 часа;

5-ата седмица - 12 часа;

6-ата - 18-ата седмица - 8 часа;

19-ата седмица - 10 часа;

20-ата седмица - 12 часа.

Интензивността на осветлението трябва да бъде: 1-вата - 2-рата седмица - 20 лукса (4 вата/м2); 3-тата - 20-ата седмица - 10 лукса (2 вата/м2). С тази осветлителна програма се цели забавяне на половото развитие на ярките. Тя е ориентировъчна и зависи от развитието на птиците. Необходимо е да се имат предвид и следните изисквания:

  • през периода на растеж (до 18 седмици) никога да не се допуска удължаване на светлинния ден;
  • ако се получи закъсняване в пронасянето на ярките, ускоряването става чрез скокообразно удължаване на светлинния ден. След нормализиране на носливостта продължителността се привежда в съответствие с цитираната програма.

При отглеждане на разплодни птици в сграда с естествено осветление е необходимо да се спазват следните принципи:

  • съобразяване с естествената продължителност на деня през целия период на отглеждане;
  • остава в сила изискването през растежния период да се намалява светлинният ден;
  • увеличаването на продължителността на светлинния ден да започва след 18-седмична възраст;
  • включването на електрическото осветление да става 30 мин. преди залез и изгрев на слънцето.

Добрата вентилация (от 3 до 5-6 м3 пресен въздух за 1 кг жива маса) осигурява необходимото количество кислород за дишане, отстранява вредните газове, праха и излишната влага.

  • Няма открити коментари
Моля, влезте за да може да коментирате