Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.

Приемам

Вход

Регистрация

Отглеждане на пилета бройлери върху дълбока несменяема постеля

(85 гласа, оценка 4.02 от 5)

Как се отглеждат пилета бройлери?

пилета бройлери върху дълбока несменяема постеля

Пилетата бройлери са основният източник на птиче месо. Те се отглеждат 7-8 седмици. За този период пилетата достигат жива маса 1,5-2 кг, като за кг жива маса се изразходва 2-2,5 кг фуражна смеска.

Подово отглеждане на пилета бройлери върху дълбока несменяема постеля е основната технология за угояване на бройлери.

Помещението, в което се ще се настаняват малките пилетата, се почиства, измива и дезинфекцира трикратно. Подът се застила с постеля. За целта се използват талаш и дървени стърготини, слама или друг хигроскопичен материал. Дебелината на постелята трябва да бъде 5-8 см. Подготовката на помещението трябва да завърши няколко дни преди настаняването на пилетата бройлери.

Малките пилета бройлери се нуждаят от топлина. В помещението трябва да се поддържа температура 30-32°С през първите 3 дни, затова отоплението трябва да работи 24 часа преди настаняването на пилетата. В края на първата седмица температурата на равнището на пилетата трябва да бъде 30°С. През всяка следваща седмица тя се намалява с по 2°С, докато достигне 20°С, и до края на отглеждането се поддържа в границите 18-20°С. Температурата се контролира с термометри, поставени на 20-30 см от пода в различни точки на помещението. Добрите гледачи се ориентират за температурата в помещението по поведението на пилетата. Когато е студено, те се струпват едно до друго, което води до задушаване и висока смъртност. Ако е много горещо, пилетата не се приближават до източника на топлина - около него остава празно пространство. При нормална температура те са разпръснати равномерно в цялото помещение, част от тях се движат, друга част лежат, хранят се и т.н.

Наред с топлината пилетата изискват определена влажност на въздуха - 60-70%. Въздухообменйът също е задължително условие в технологията. Вентилационната норма е 5-6 м3/часа за всеки килограм жива маса. Поддържането на въздухообмена осигурява приток на чист въздух и изхвърлянето навън на вредните газове, образувани в помещението.

Осветлението в помещенията развъждане на бройлери е непрекъснато или 23 часа в денонощието. За един час на денонощие то се изключва, за да привикнат пилетата към тъмнината, да не се плашат и да не се струпват при евентуални аварии в осветлението.

Храненето на пилета бройлери в първите дни става в пластмасови тавички с диаметър 50 см. Пилетата влизат в тях и се хранят. Вместо тавички за хранене на пилета може да се използват велпапе или други материали, върху които да се сипва смеската. След първите 5-7 дни този начин на хранене на малки пилета е неудобен, защото те замърсяват фуража и го разпиляват, затова се преминава към хранилки за възрастни птици. Те са два типа: верижно-улейни или верижно-тръбни. В първия случай фуражът се разнася в помещения с верига, която се движи в улейна хранилка. Бройлерите консумират фуража от тази хранилка. Хранилката може да се повдига или сваля в зависимост от големината на птиците. Предвижда се по 3-4 см фронт за хранене на пилета.

Вторият вид хранителна система за хранене на пилета включва тръби, по които се транспортира фуражната смеска, и тубусни хранилки, от които пилетата се хранят. На 70-100 пилета се предвижда 1 тубусна хранилка. Поенето на пилетата бройлери също е различно в първите дни и след това. Отначало се използват за поене на бройлери вакуумни поилки - по 1 на 100 пилета. Тези поилки се пълнят с вода ръчно. След това се използват кръгли висящи пластмасови поилки. Височината им може да се регулира и често те се свалят ниско и се използват още в първите дни. За поене на бройлери е възможно използването на нипелни чашкови или улейни поилки. При улейните поилки се предвижда фронт за поне 1,5-2 см на пиле, а при кръглите поилки - по 100 пилета на една поилка.

При подовото отглеждане върху дълбока несменяема постеля пилетата се настаняват средно по 18 на 1 м2, но по-точно е да се отчита максималната жива маса на единица площ. Тя не бива да надхвърля 35 кг/м2.

Бройлери

Потребители, участващи в дискусията

Моля, влезте за да може да коментирате