Овцевъдство и козевъдство

Подготовката на овцете за случната кампания

овце Подготовката на овцете за случната кампания се състои най-вече в осигуряване на пълноценно хранене, особено по отношение на витамините и белтъчините. За тази цел трябва да се подхранват в концентриран фураж.