Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.

Приемам

Вход

Регистрация

Грижи за пчелите през май

(16 гласа, оценка 4.50 от 5)

Грижи за пчелите през майПрез май развитието на пчелните семейства е активно, консумацията на храна е голяма. Ето защо след прецъфтяването на репкото и овощните градини, ако в района няма поддържаща паша и запасите от мед в гнездата са намалели, пчелите трябва да бъдат подхранвани със захарен сироп. Най-често от глад пострадват силните семейства, в които се изхранват голямо количество пило и много новоизлюпващи се пчели. При застрашено от гладна смърт семейство пчелите изхвърлят най-напред търтеевите какавиди - оформени като търтей бели обвивки без вътрешно съдържание, изнесени пред входа на кошера или прилетната дъска. Пчелите са изсмукали хранителните сокове от какавидата в момента, когато стават разлагането (хистолизата) на органите на личинката и оформянето на органите на възрастния търтей. Тогава цялото съдържание на какавидата е като мляко. Ако в един-два дни пчелното семейство, което изхвърля търтеевите какавиди, не се подхрани, пчелите изсмукват соковете и от какавидите на работническото пило - изхвърлят белите какавиди и на пчелите. Намерят ли се изхвърлени какавиди, особено на пчели работнички, това означава, че в гнездото са привършени напълно запасите от мед и след един-два дни, ако не се подобри времето и пчелите не донесат нектар, семейството умира от глад. Затова пчеларят трябва да осигурява храна в гнездото до самото настъпване на пашата (неприкосновен запас от 4 до 6 кг мед).

През месец май пчелните семейства, подпомагани за активно пролетно развитие, често изпадат в роево състояние. Това е състоянието, в което пчелните семейството се готви за размножаване - от едно семейство да се образуват още едно или няколко нови семейства. Често размножаването на пчелните семейства се смесва с развитието им, което означава увеличаване количеството на пчелите в семейството и което пчеларят трябва да подпомага, докато роене не трябва да допуска. В пчелно семейство, изпаднало в роево състояние, се прекратява активната работа на почти всички възрастови групи пчели, а постепенно намалява и спира снасянето на яйца от майката. Обемът и масата на майката се намаляват, което й позволява да излети с излезлия рояк-първака. Пчелите бездействат, летежът им се ограничава, восъкоотделянето спира, те висят на големи гроздове по стената или прилетната дъска на кошера, без да е горещо времето и без да има масово вентилиране на входа (това ясно личи в сравнение с другите семейства в пчелина). Това инстинктивно състояние на пчелите има дълбок биологичен смисъл. Пчелите запазват потенциалните си жизнени функции за изграждането на жилището, в което ще се засели роякът (новото семейство). И действително роякът, излетял от това семейство, само за едно денонощие е в състояние да изгради няколко плодникови пити, а майката скоро да започне снасянето на яйца - състояние, коренно противоположно на състоянието до излизането на рояка.

От стопанска гледна точка естественото рояване на пчелните семейства е неизгодно - през периода от залагането на роевите маточници до излитането на първия рояк, а често на втори и трети пчелите слабо принасят нектар и прашец, както е в нормалните семейства, нито пък отглеждат пило. В резултат на това семейството не само че не дава стокова продукция мед през първата паша, но силно отслабва и не може да използва и по-късните паши. Често младата майка, останала в това семейство, се загубва при оплождането и то става търтовка и се ликвидира. Затова основна задача на пчеларя през май е не само да подпомага развитието на пчелните семейства, но и да ги предпазва от изпадане в роево състояние, за да получава стокова продукция от тях. Нови семейства трябва да се създават чрез изкуственото им сформиране. Изследванията показват, че когато се знаят биологичните предпоставки за появата на роево състояние в семейството, те могат своевременно да бъдат отстранявани и да се създават много силни семейства, без да изпадат в роево състояние.

Основните причини за изпадането на семействата в роево състояние са:

  • Продължителното ограничаване на яйцеснасянето на майката в гнездото - всички килийки по питите са заети с пило, мед и прашец и тя няма къде да снася.
  • Слаба поддържаща паша, която задоволява денонощната консумация, но запаси почти не се правят, а количеството на цветния прашец, донасян от пчелите, е голямо.
  • Голямо количество млади пчели, неангажира ни в работа, всекидневно се увеличава от излюпващите се нови пчели.

Съчетаят ли се горните три фактора през периода до главната ранна паша или непосредствено след нея, семействата изпадат в роево състояние. Задача на пчеларя през май е да предотвратява изпадането на семействата в роево състояние, а не да води борба с него след появата му.

Когато при 12-рамковия дадан-блатов кошер пилото вече обхваща плътно 8-10 пити и три четвърти от него е запечатено, яйца почти няма, а пашата ще настъпи след 10-15 дни, пчеларят трябва да вземе мерки срещу изпадането на тези пчелни семейства в роево състояние. Основната му грижа за пчелите през май е да даде пити с празни килийки (изградени) за снасяне на яйца с пълен капацитет (без ограничаване) до настъпване на пашата. Поставянето на магазините помага, ако пашата настъпи не по-късно от една седмица. Майката минава в магазина и снася в магазинните пити. Това отсрочва залагането на маточниците, но след като се запечата и това пило и пашата не е настъпила, майката отново няма къде да снася и роевото състояние не е предотвратено. Само ако зацъфти акацията и времето благоприятства нектароотделянето и летежа на пчелите, голяма част от младите пчели стават събирачки, а другите се ангажират с преработката на нектара, биологичната причина не се проявява и семейството не изпада в роево състояние. Ако пашата ще настъпи след 12-15 дни от поставянето на магазина обаче, рояването не се предотвратява, тъй като причините за неговото появяване отново задействат - майката пак няма къде да снася, запечатва се пилото и в магазина, младите пчели не са ангажирани в работа по изхранването на откритото пило и преработката на нектара, тъй като пашата е само поддържаща.

Оказа се, че пчелните семейства в дадан-блатовите кошери могат да се предпазят най-сигурно и лесно от изпадане в роево състояние чрез поставянето на втори корпус. Ако пчеларят не разполага с корпус, такъв може да се направи от два празни магазина, в които се поставят плодникови пити. Изваждат се 6 пити от плодника и без да се търси майката, се поставят в сформирания корпус. На тяхно място се поставят 4 изградени и 2 пити за изграждане, разместени през една с останалите в плодника, а в корпуса се нареждат още 6 пити - 2 за изграждане, поставени между питите с пило, и 4 изградени, поставени след тези с пилото, за попълване на корпуса. При такова разширение на гнездото (удвояване на броя на плодниковите пити) и най-силните пчелни семейства, в които още няма снесени яйца в основите на маточниците, не изпадат в роево състояние, дори да има месец до настъпването на пашата.

Когато до настъпването на пашата има не повече от 15 дни, а семействата не са толкова силни, че да се постави цял корпус, по-добри резултати се получават при използването на така наречения комбиниран корпус. Тоя пак се образува от два магазина, но в двата им края се поставят по три магазинни пити (в първия магазин три пити от единия му край и три от другия и във втория магазин над питите от първия по три), а в средата им остава място за още 6 плодникови пити. От плодника се изваждат поред (без отбиране) 6 пити и се поставят в корпуса, а на тяхно място между пити с открито пило се слагат 4 изградени и 2 пити за изграждане. Майката сама намира питите с празни килийки и не е необходимо да се търси и оставя в плодника.

Корпусът или комбинираният корпус не само че предотвратява изпадането на семейството в роево състояние, но позволява майката да снася много активно и да се създаде мощно семейство за пашата.

Икономически изгодно за пчеларите е предпазването от роево състояние да се извършва чрез системното отнемане на запечатено пило от силните семейства и предаването му на слабите. При този начин на предпазване събраният от акацията мед от двете семейства (силното, от коетс е вземано пило, и слабото, на което е давано) е от 1,5 до 2 пъти по-малко, отколкото събраният мед от слабото и силното, на което е поставен комбиниран корпус ил и цял корпус, без да му се отнема пило.

През май в по-голямата част от страната започва цъфтежът на акацията. Акациевата паша за много райони е една от главните паши. Тя е краткотрайна (8-12 дни), но обилна и за нея пчеларят трябва да осигурява голям обем на гнездата - да има площи не само за складирането на голямото количество донасян нектар (у нас до 19,1 кг дневно в контролния кошер), но и за снасянето на яйца от майката. Това опазва пчелните семейства от изпадане в роево състояние в края на пашата и след нея. При тази паша пчелите сами силно ограничават яйценосната дейност на майката с донасяния нектар и не е необходимо ограничаването й с ханеманова решетка.

За пълното използване на акациевата паша и доброто узряване на меда от нея при дадан-блатовия кошер е целесъобразно да се работи с повече магазини както за формирането на корпуси за развитие до настъпването й, така и за доброто узряване на меда. При запълване на магазина през първите няколко дни под него се слага друг с изградени пити и няколко пити за изграждане. Докато пчелите запълнят и този магазин с нектар, медът в горния магазин е вече запечатен и може да се центрофугира. След центрофугирането магазинът се връща като първи върху плодника под незапечатения магазин. За всички пчелини, които използват акациева паша, трябва да има минимум по два магазина (а още по-добре по три) за всяко пчелно семейство. Това позволява да се регулират обемите на гнездата според нуждата и да се използва обилното нектароотделяне през благоприятни години.

И през май трябва да се използуват строителни рамки и пити за изграждане, за да се оползотворява обилното восъкоотделяне в пчелните семейства.

Отрязването на запечатените далаци с търтеево пило трябва да е съпроводено с тяхното незабавно стопяване, понеже те скоро започват да се вмирисват и да се покриват с плесен.

През май се получават и първите партиди пчелни майки - както от самосмяна, така и изкуствено отгледани. С тези майки след използването на акациевата паша трябва да се създадат планираните нови семейства (рояци) и отводките за запасните майки.

От пчелини, в които не всички семейства са подготвени за използване на акациевата паша, се получава повече стоков мед, ако летящите пчели на по-слабите се обединят с по-силните чрез налитане. Това се постига лесно, когато пчелинът се изнася от постоянното на временно място, като до всяко по- силно семейство се поставя едно по-слабо. При започване на цъфтежа на акацията, след като пчелите добре са се ориентирали на новото място, към 10 часа слабите семейства се изнасят зад последния ред на нова редица. Летящите пчели от тях се връщат на старото място и влизат в останалия там кошер (в по-силното семейство). Враждебно отношение към тях няма, понеже те се връщат натоварени с храна и пчелите ги приемат като свои. За около половин до един час след изнасянето летежът се нормализира, няма кръжащи около кошера пчели и работата на пчелите продължава още по-активно. Гнездата на подсилените семейства трябва да се разширят - да се поставят корпус и магазин, за да има площи по питите за разполагане на нектара (слагат го по малко в повече килийки, за да се изпарява водата от него по-лесно) и за снасяне на яйца от майката.

През май акациевата паша може да се използва на два етапа - първо в по-ниските райони, където акацията цъфти по-рано, и след това в по-високите райони, където цъфти по-късно. Това може да се постигне чрез пренасянето на кошерите (подвижно пчеларство), което се прилага широко и в нашата страна. При подвижното пчеларство трябва да се спазват редица изисквания както по отношение на подготовката на пчелните семейства, избора на място, превозното средство и подреждането на кошерите в него, така и на необходимите документи.

При използването на акациевата паша магазините и корпусите трябва да се поставят преди или в самото начало на цъфтежа на акацията. В районите, където не се използва акациева паша, магазините и корпусите трябва да се слагат след леко побеляване на плодниковите пити под горната летва - това е необходимо, за да се ограничат малко площите за снасянето на яйца през периода на слабите но по-продължителни паши.

През май се центрофугира акациевият мед. При обилна беритба и недостиг на резервни магазини и корпуси центрофугирането се извършва при току- що започнало запечатване на меда - 2-3 пръста под горната летва на питата (при обръщане в хоризонтално положение на питата и леко тръскане от нея да не падат капки рядък мед). Центрофугираните магазини трябва веднага да се върнат на семействата. По-добре е обаче при такава беритба да се използва втори и дори трети магазин, за да се центрофугира само добре узрял мед (от запечатени пити).

При лошо време през май пчелните семейства страдат от редица специфични за месеца заболявания - майска болест, европейски гнилец, недостиг на храна и изхвърляне на пилото и др. Особено опасни са отравянията при третирането на житните площи с инсектициди, хвърляни от самолети, което налага спазването на разработената съвместна програма от органите по растителна защита, пчеларското дружество и кметството. Пчеларят трябва да бъде подготвен за затварянето на семействата в деня на третирането.

Потребители, участващи в дискусията

Моля, влезте за да може да коментирате