Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.

Приемам

Вход

Регистрация

Подходящи райони за производство на картофи

(12 гласа, оценка 4.25 от 5)

Добивът от картофи се намира в най-пряка зависимост от комплексното влияние на температурите и валежите през периода на клубенообразуването. Под влияние на тези условия картофопроизводството у нас се е специализирало в няколко основни насоки:

  • картофи Производство на ранни картофи в равнинните райони на страната, където метеорологичните и почвените условия през периода март-юни са благоприятни и съответстват на изискванията на картофите.
  • Производство на картофи при лятно засаждане в равнинните, където температурните условия по време на клубенообразуването съответстват на изискванията на картофите, а необходимата влага се дава чрез поливане.
  • Производство на картофи за семе във високопланинските райони на страната, където температурата, влагата, слънцегреенето и относителната влажност на въздуха през периода април-август са благоприятни и съответстват на изискването на картофите.
  • Средно ранно и късно производство на картофи в припланинските и планинските райони на страната, където температурата и влагата през април и август са сравнително благоприятни за развитието на картофите.

Въз основа на установените закономерности за влиянието на метеорологичните и конкретните климатични условия на страната върху развитието на картофите, за различните насоки на картофопроизводството се очертават няколко основни почвено-климатични района.

3а късно картофопроизводство

3а късно производство на картофи най-подходящи са южните склонове на планинските места с надморска височина 1000-1600 м. Тук се отнасят и планинските места на Централните Родопи, Западните Родопи, Североизточните Родопи, Средна Стара планина и Същинска Средна гора, Западна Стара планина, Източна Стара планина и Рила.

Средните температури за този район по време на клубенообразуването са между 15 и 17°С. Общата сума на валежите през април, май, юни, както и разпределението им по месеци, задоволява изискванията на картофите. Почвите са рохкави, с лек механичен състав, сравнително запасени с хранителни вещества, киселинността е средна до висока.

Подходящ район за отглеждане на картофи са местата от високопланинския пояс с надморска височина 1600-1800 м и местата от нископланинския пояс с надморска височина 700-1000 м.

Във високопланинския пояс температурите по време на клубенообразуването са между 13-15°С. Сумата на валежите, както и тяхното разпределение съответства на изискванията на картофите. Засушаванията са рядко и почти не се срещат. Благоприятният период за развитието на картофите е къс, затова с успех се отглеждат само ранните и средно ранните сортове. Почвите са подходящи, с лек механичен състав, но по-слабо запасени с хранителни вещества и с подчертано изразена киселинна реакция. Високопланинският пояс обхваща Западна Стара планина, Средна Стара планина, Централните и Североизточни Родопи и по-ограничени площи в Рила, Пирин и Осогово.

Нископланинският пояс обхваща северните склонове на Стара планина, Средна гора, Родопите и Рила. Средните температури по време на клубенообразуването са 18-19°С. Почвите са леки, рохкави, средно запасени с хранителни вещества, със средна киселинност. Поради по-дългия период на вегетация, тук могат да се отглеждат ранни, средно ранни и късни сортове.

Слабо подходящият район късно производство на картофи обхваща местата с надморска височина от 300 до 700 м в Северна, Североизточна и Южна България. Температурите по време на клубенообразуването са около 18-20°С. Почвите имат сравнително тежък механичен състав и слабо алкална реакция.

Неподходящи са равнинните райони в Северна и Южна България. Средните температури по време на клубенообразуването са над 20°С. Засушаванията са много често явление. Почвите са разнообразни - от много леки до много тежки.

3а ранно производство на картофи

3а ранно производство на картофи най-подходящи са районите, разположени по поречието на Струма (Санданско и Петричко) и долното течение на Марица и притока й Съзлийка (Харманли и Свиленград). Средната температура по време на клубенообразуването през май и началото на юни е 17-18°С. Овлажняването не винаги е достатъчно да покрие нуждите на картофите. Почвите са подходящи, с лек механичен състав, топли и рохкави, сравнително добре запасени с хранителни вещества.

Подходящи са районите разположени по средното течение на Марица и притоците й, с надморска височина средно 200 м и тясна ивица край Дунав - от Лом до Тутракан, с надморска височина до 100 м. Температурите по време на клубенообразуването - през май и началото на юни, са между 17-18°С. Почвите са леки и топли, добре запасени с хранителни вещества.

Средно подходящи за ранно производство на картофи са районите в Северна и Южна България, с надморска височина от 200 до 400 м, със средна температура през септември-октомври 14-16°С.

Като втора култура картофите могат с успех да се сеят на освободените площи от ечемик, ръж за зелено, ранни картофи, репица и др. Сериозни пречки обаче са трудностите по обезпечаването и съхраняването на необходимото количество посадъчен материал.

За семепроизводство на картофи

За семепроизводство на картофи най-подходящите райони обхващат планинските места с надморска височина 1200-1800 м. Средните температури по време на кулбенообразуването са 15-17°С. Почвите са леки, сравнително запасени с хранителни вещества, със средна до висока киселинност. Летежът на насекомите, приносители на вирусни болести, започва късно и опасността от зараза е незначителна. В тези райони се включват места от Западните и Централните Родопи, Западна Стара планина и отчасти Средна Стара планина.

Подходящи за семепроизводство на картофи са районите на Централните и Западните Родопи, Рила и Стара планина с надморска височина 900-1500 м. Средните дневни температури през най-топлите месеци са 16-18°С, а месечната валежна сума достига 40-50 мм/м2. По време на клубенообразуването температурата е между 15-18°С. Летежът на насекомите, приносители на вирусни болести, започва по-рано и опасността от зараза е по-голяма, но пораженията са относително малки.

Неподходящи за семепроизводство на картофи са всички останали райони на страната, където температурите по време на клубенообразуването са над 20°С. Летежът на листните въшки, приносители на вирусни болести, е интензивен и заразяването от тях - голямо.

  • Няма открити коментари
Моля, влезте за да може да коментирате