Растителна защита - съвети

Сива педомерка - през пролетта, със затопляне на времето се активизира

Сивата педомерка Почистването и изгарянето на кората допринася за силно ограничаване на неприятеля. В лозя, където това мероприятие е трудно приложимо, борбата се води с химични препарати.

Борба с късните пролетни мразове и слани в овощните градини

късните пролетни мразове и сланиНай-чувствителни на ниски температури през пролетта в началото на вегетацията си са овощните растения, като най-голяма е чувствителността на цветовете и особено на младите завръзи. При температура около -1.7°С или -2°С цветовете започват да се повреждат, а младите завръзи дори около -1°С.

Зимно пръскане на овощните дървета

пръскане на овошкиЗимното пръскане на овощните дървета може да се извършва от опадане на листата до разпукване на пъпките напролет. Обаче най-подходящият момент от този продължителен период за зимно пръскане е при набъбване на пъпките.

Не подценявайте борбата срещу крушовия плодов червей

Гъсеницата на крушовия плодов червей е съвсем мъничка, но вредата от нея е голяма. Само за една нощ повечето от крушите може да окапят. Опитайте всички възможности, за да се избавите от този неприятел.