Растителна защита - съвети

Гъботворка - опасен листогризещ неприятел на овощните дървета и на дъбовите насаждения

Гъботворка Гъботворката нанася големи поражения не само на овощните дървета, но и на дъбовите насаждения в равнинните и горски райони. Масово се размножава след засушаване, при по-ниски летни температури и слаби валежи.

Кои са икономически най-важните болести по пипера и доматите?

За да се получи качествена продукция при отглеждане на домати и пипер то производителите трябва да познават симптомите, условията за развитие и мерките за борба с икономически най-важните болести при тези зеленчуци.

Сива педомерка - през пролетта, със затопляне на времето се активизира

Сивата педомерка Почистването и изгарянето на кората допринася за силно ограничаване на неприятеля. В лозя, където това мероприятие е трудно приложимо, борбата се води с химични препарати.