Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.

Приемам

Вход

Регистрация

Документите на бенефициентите по мерки 112 и 141 ще се приемат в регионалните РА

 

(9 гласа, оценка 4.11 от 5)

мярка 112 Бенефициентите по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” ще подават документи в регионалните разплащателни агенции, а не от служителите в Централното управление на Държавен фонд „Земеделие”. Децентрализацията на двете мерки ще причина за административната промяна. Вече кандидатстването по мерките е по-лесно и сроковете за обработка на заявленията и заявките за плащане са по-кратки. Исканията за промяна в договорите по Мярка 112 остават да се приемат в централното управление (ЦУ) на Държавен фонд „Земеделие”. Тези искания се подават по образец в отдел „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони”, за да бъдат сключени анекси към тях. В Наредба № 9/3.04.2008 за Мярка 112 като Приложение № 6 е публикуван образец на исканията.

В съответната разплащателна агенция по постоянен адрес на кандидата или адрес на управление на фирмата ще се подават уведомителни писма за настъпили промени в обстоятелствата по изпълнението на договорите по Мярка 112. За тях също има изготвен образец, отпечатан в Наредба №9/3.04.2008 като Приложение №7. Ако бенефициентът е изпратил писмата в Централно управление - София, обработката им се забавя, поради необходимостта от служебното им препращане до съответните регионални агенции по компетентност. Бенефициентите по Мярка 112 да задължително подават описаните документи по образец от 25.10.2011, когато влязоха в сила промени в Наредба №9. Бенефициентите по Мярка 141 също задължително отправят всички въпроси за подаването и обработката на заявки за плащане в регионалните агенции – по постоянен адрес или този на управление, от 29 юни 2011 г. Уведомителните писма за промени на заложените в бизнес плана избираеми и междинни цели също се подават по образец, който може да се види в Наредба №28/5.08.2008, Приложение 5а.

725 млн. лева по сметките на земеделските стопани по СЕПП и НДП

Държавен фонд „Земеделие” вече изплати субсидиите на 86 199 кандидати по схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и на 67 280 кандидати по схемата за национални доплащания (НДП) за кампания 2011 г., което е 98,2% от подадените заявления по СЕПП и НДП. ДФЗ пое ангажимент за изплащането на поне 90% от заявленията по двете схеми в срок до 31 януари 2012 г. Този ангажимент произтича от сключеното в края на септември миналата година споразумение за обща рамка в областта на селското стопанство у нас.

Основният механизъм за субсидиране на доходите в земеделието в България се явява СЕПП и Националните доплащания. Преводът на финансовата помощ се извършва преди старта на активните дейности в земеделските стопанства, за улеснение на дейността на фермерите.

По схемата за национални доплащания са изплатени 80 млн.лв., а по СЕПП размерът на изплатените субсидии е 645 млн.лв.

Средствата са преведени съгласно текущите данни за допустимите за подпомагане площи. Допълнителни оторизации по подадените заявления ще се извършва след приключване на обработката на подадените възражения в рамките на обявената процедура. МЗХ ще предостави актуализирана информация, която ще стане основа за извършване на тази допълнителна оторизация. Съгласно новите данни ще бъдат оторизирани и площите, за които са установени застъпвания през 2011 и за които кандидатите са предоставили документи за правно основание за ползване на земеделските земи.

Кандидатите за директни плащания ще могат да проверяват точния размер на оторизираните суми от 30 януари 2012 г. на интернет страницата на фонда.

Етикети:
  • Няма открити коментари
Моля, влезте за да може да коментирате