Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.

Приемам

Вход

Регистрация

По мярка 141 от ПРСР за два месеца са разгледани 1020 проекта

 

(9 гласа, оценка 4.00 от 5)

мярка 141В Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” са одобрени 970 проектни предложения. Отхвърлени са 50 предложения. Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” е напълно децентрализирана (проектите се разглеждат на областно ниво) и това допринася за намаляване срокът за одобряване на предложенията и за по-динамично и ефективно усвояването на средствата по ПРСР. Мярка 141 е лесна за прилагане. Целта на мярка 141 е да подпомогне по-малките ферми, по-дребните земеделски производители, които произвеждат предимно за собствена консумация и предлагат малка част от продукцията си на пазара. Важно и необходимо изискване е кандидатът да бъде регистриран като земеделски производител по реда на Наредба №3, да е до 60-годишна възраст, да не получава пенсия за осигурителен стаж и възраст, да обработва най-малко 10 дка. земя или 5 дка. – когато земите му са в планински район или да отглежда трайни насаждения. Кандидатите по мярка 141 трябва да отглеждат най-малко два вида култури, или една култура и един вид животни.

Основна цел на мярка 141 е фермерът да увеличи икономическия размер на стопанството си с 1,5 икономически единици и да достигне стандартите на Общността. Стопанството трябва да бъде между 1 и 4 икономически единици. Икономическите единици дават представа за икономическият размер на стопанствата. Изчисляването на икономическите единици става чрез таблица, която е публикувана в интернет, в специализираната страница на ПРСР http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l3/29 или в сайта на Държавен фонд „Земеделие”. Всички култури и животни са изброени в таблицата. Всеки може сам да попълни таблицата, като най-отгоре излиза икономическият размер на стопанството.

Кандидатът по мярка 141 еднократно получава левовата равностойност на 1 500 евро всяка година за период от 5 години.

Етикети:
  • Няма открити коментари
Моля, влезте за да може да коментирате