Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.

Приемам

Вход

Регистрация

По мярка 214 „Агроекологични плащания” може да се кандидатства до 15 май

 

(8 гласа, оценка 4.88 от 5)

По мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане до 15 май тази година. Заявления съгласно изискванията на Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за реда и условията за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ, част от което е приложението за кандидатстване за агроекологични плащания, ще приемат общинските служби по земеделие.

Документите за кандидатстване – инструкции за попълване на Заявлението за регистрация и Общото заявление за плащанията на площ 2009 могат да бъдат намерени в интернет сайта на Министерство на земеделието и храните.

Петте под-мерки, които са обект на подпомагане са:

  1. Традиционно животновъдство;
  2. Характеристики на ландшафта;
  3. Управление на земеделски земи с висока природна стойност;
  4. Опазване на почвите и водите;
  5. Биологично земеделие.

Срокът за подаването на общото заявление на плащания на площ по две направления: „Поддържане на местообитания на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места” от под-мярка „Управление на земеделски земи с висока природна стойност” и „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите” от под-мярка „Опазване на почвите и водите” изтича на 30 април.

Редът и условията за подпомагане извършването на земеделски дейности, насочени към подобряване на опазването на околната среда, са определени в Наредба №11 от 06.04.2009 г. за реда и условията за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Основните изисквания към кандидатите за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания” са свързани със спазването на изискванията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние и с регистрацията им в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), , със спазването на правила за добра земеделска практика с ограничено използване на минерални торове и продукти за растителна защита. Необходимо е да бъдат изпълнявани и специфичните изисквания към всяка агроекологична направление или дейност.

Поемането на 5-годишен ангажимент на земеделските стопани по мярка „Агроекологични плащания” не е пречка те да кандидатстват по която и да е мярка за извършване на инвестиции по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

  • Няма открити коментари
Моля, влезте за да може да коментирате