Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.

Приемам

Вход

Регистрация

Държавен фонд “Земеделие” одобри първите учебни центрове по Мярка 111 от ПРСР

 

(10 гласа, оценка 4.90 от 5)

подписМладите фермери вече ще могат да подават заявления за преминаване на обучителни курсове. Фермерите трябва да имат подписани проекти по програмата.

Изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие” Калина Илиева съобщи, че са одобрени първите учебни центрове, в които стопани ще могат да се обучават в различни области на земеделието. Има вече подписани договори по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Центровете са изключително важни, тъй като младите фермери с проекти по програмата са задължени да преминат курсове в одобрени от фонда учебни центрове, допълни Калина Илиева.

Общо 12 са учебните центровете, с които вече са сключени договори. Учебните центровете са кандидатствали с проекти по Мярка 111 от Програмата за развитие на селските райони за провеждане на обучения.

 1. „ИТТИ” - Марково
 2. “Сивани” ООД
 3. СНЦ „БИЗНЕС ЦЕНТЪР - П. ТРЪМБЕШ”
 4. “Евро проджект консулт”
 5. ПАГ „Н. Й. Вапцаров”
 6. „Сдружение - Център за европейски технологии и проекти”
 7. Агенция за регионално и икономическо развитие
 8. “ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ”
 9. “Певик Ваян - Виктория Георгиева”
 10. СНЦ „БИЗНЕС ЦЕНТЪР - Харманли”
 11. 11. Консорциум „Браян”
 12. 12. „ЛБ ЛАКТ” ООД

Тематиките, които са одобрени и ще бъдат засягани в процеса на обучение са:

 • Управление на земеделско стопанство в конкурентна бизнес среда;
 • Мениджмънт на аграрна фирма;
 • Иновации и нови технологии в областта на растениевъдството и животновъдството;
 • Качество на млякото в млекодобивните стопанства;
 • Придобиване на професионални умения в областта на лозаро- винарския сектор;
 • Счетоводство, управление и маркетинг в сферата на зеленчукопроизводството, отглеждането на трайни насаждения, говедовъдствотото и земеделието като цяло;
 • Законово регламентиране и регулиране при кандидатстване по мерките на Програмата за развитие на селските райони;
 • Агроекологични плащания, биологично земеделие и устойчиво развитие;
 • Добри земеделски практики.

Пълен списък на учебните центрове с контакти и телефони, както и темите на обучителните курсове, така че фермерите да могат да подават заявки и да се записват за обучения ще бъдат публикувани на Интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие”.

Кандидатите, които вече имат подписани договори по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” от ПРСР 2007-2013 г. трябва да преминат задължително курсовете. Обученията на младите фермери ще бъдат според вида инвестиция, която изпълняват по одобрен от Държавен фонд „Земеделие” бизнес план. Ограничения на териториален принцип за мястото, къде да се премине курс на обучение, няма има. Останалите проекти за обучения на кандидати по Мярка 111 ще бъдат разгледани от Държавен фонд „Земеделие” до края на септември.

Нови 15 проекта на обща инвестиционна стойност 13,2 млн. лева получиха одобрение и по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013. Тези проекти са свързани с ново оборудване и изграждане на системи за капково напояване. Одобрените разходи за тях са 6,3 млн. лева, а одобрената субсидия – 2.9 млн. лева.

Държавен фонд „Земеделие” нареди плащания за общо 12,6 млн. лева по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013. Те са:

 • Инвестиционни проекти за 2,1 млн. лв. по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”;
 • Авансови плащания за 8 млн. лева на общини по мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”;
 • Инвестиционни проекти за 2,3 млн. лева по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”;
 • Плащания за близо 180 хил. лева по мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, както и 511 „Техническа помощ” и 431-2 ЛИДЕР.
Етикети:
 • Няма открити коментари
Моля, влезте за да може да коментирате