Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.

Приемам

Вход

Регистрация

ДФЗ отпуска заеми с 6% референтна лихва на земеделските производители през 2010 г.

 

(4 гласа, оценка 4.00 от 5)

През 2010 г. ДФЗ ще отпуска заеми на земеделските производители при 6% годишна референтна лихва. Тези кредити са по схемите за инвестиционно кредитиране в областта на растениевъдството, животновъдството и покупката на земеделска техника. Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) утвърди бюджет от 40 млн. лв. за кредитиране в трите направления. В план-сметката на фонда по перото за инвестиционни кредити за 2010 г. са заложени 80 млн. лв.

Лихвата от 6% в секторите „Растениевъдство”, „Животновъдство” и „Селскостопанска техника” не е нужно да се одобрява от Европейската комисия, тъй като в момента референтния лихвен процент за общността е малко под 6%. До края на 2009 година беше тригодишния гратисен период, през който съществуващите държавни помощи в селското стопанство можеха да се прилагат от България без нотификация до ЕК, но при условие че са одобрени и са действали преди 01.01.2007 г. До края на 2009 г. инвестиционните програми на ДФЗ се считаха от Европейската комисия за държавна помощ поради прилаганата по тях преференциална лихва, която до края на 2009 г. беше по-ниска от референтния лихвен процент за България. През 2010 г. схемата, по която кредитите ще се отпускат не представлява държавна помощ, тъй като за тях е определена 6% референтна лихва. В случаите, когато се кредитира строителството на нови оранжерии, заемите ще бъдат с размер до 6 млн. поради по-големия обем на подобни инвестиции. Един земеделски производител може да получи максимален кредит в размер до 2 млн. лв.

Управителния съвет на ДФЗ реши фондът да покрива до 80% от разходите на зеленчукопроизводителите по застраховане на продукцията им. Европейската комисия одобри схемата за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция през февруари 2010 г. За нея е утвърден бюджет от 4 млн. лв. през 2010 г. Помощта има за цел да насърчи производителите на плодове и зеленчуци доброволно да застраховат продукцията си срещу неблагоприятни метеорологични условия чрез частично компенсиране на разходите им по сключването на застрахователните полици. В случай, че застраховката покрива над 30% загуби от неблагоприятни климатични условия, фонд „Земеделие” ще съфинансира до 80% (по 24 лв./дка) от разходите на земеделските производители по сключване на полицата.

При застраховане срещу природни бедствия, фондът ще изплаща до 50% (по 15 лв./дка) от разходите на производителите. Помощта за застраховане е изчислена при застрахователна тарифа до 6% и при допустим максимален размер на застрахователната премия от 30 лв. на декар. Кандидатстването по схемата е 1 април до 31 август 2010 г., а изплащането е с краен срок 15 декември 2010 г.

Управителният съвет на ДФЗ отпуска 5 млн. лв. за целеви кредити на производителите на картофи за покупка на семена, торове и препарати за реколта 2010 г. Средствата по кредитите ще са до 500 лв. на декар на база референтна лихва.

Държавна помощ в размер на 1 352 345 лв. за насърчаване производството и използването на висококачествени семена гласуваха от фонда. От 1 до 30 април ще бъде срокът за кандидатстване и договаряне по тази схема. Самата помощ се изчислява според броя кандидати и се изплаща на траншове през годината. Парите са за малки и средни предприятия в растениевъдството чрез Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). Целта на това финансиране е да увеличи производството и използването на сертифицирани качествени семена за зърнени, фуражни и маслодайни култури, картофи и тютюн.

Отпада изискването при кандидатстване по схемата за държавна помощ за водене на родословна книга и за определяне на продуктивността и генетичните качества на животните, развъдните организации да представят регистрационни карти като земеделски производители, реши още УС на ДФЗ.

Още едно решение на УС на ДФЗ предвижда преразпределение на бюджета по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2008-2010 г. За изплащане на подадени проекти по схемата за покупката на нови кошери и пчелни семейства са прехвърлени 609 340 хил. лв. от по неатрактивни мерки на програмата, където има неусвоен бюджет.

  • Няма открити коментари
Моля, влезте за да може да коментирате