Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.

Приемам

Вход

Регистрация

Календар овощарство

Януари

Календар на овощаря за януари

Януари е типичен зимен месец. Средната температура в Северна България и високите полета варира от 0° до -3°С, по Черноморието и в Югозападна България - до 3°С, а в планинските райони - между -7° и -3°С. Най-високите дневни температури достигат 11... 15°С, а най-ниските - до -15° ... -22°С. Екстремно ниски температури (до -29°С) се случват веднъж на 20-25 години.

През месеца преобладава облачно време с относителна влажност на въздуха около 85%. Месечната сума на валежите за по-голямата част от страната е 30-50 дм32.

Средният брой на дните с метеорологични условия, позволяващи работа на открито, е 9,3 с продължителност на деня 9,28 часа.

Характерни за януари са мъглите, заледяванията, поледиците, снежните бури, но особено опасни за овощните култури са температурните инверсии, често явление в Североизточна България.

През януари дърветата от повечето овощни видове продължават да са в дълбок (естествен) покой.

Агротехнически мероприятия

В овощните насаждения

 • Продължава работата по механизираната контурна и ръчна резитба в ябълковите и крушовите насаждения.

В плодохранилищата се следи да се спазва режимът на съхраняване.

 • Продължава работата по ремонта на старите и изграждането на новите подпорни конструкции.
 • Започва извозването и разхвърлянето на оборския тор в насажденията.
 • Събират се калеми за пролетно присаждане. Резниците се вземат от южната страна на короната. Те се навързват на снопчета по 25, етикетират се и се съхраняват във влажен пясък на сенчесто място, в хладни избени помещения или в хладилни камери.
 • Полагат се грижи за опазване на заложените за стратифициране семена. В закритите помещения се регулират температурата и влагата, а в траповете семената се предпазват от преовлажняване и мишки.
 • Определя се площта за засаждане на нови овощни насаждения. Това е особено необходимо, тъй като при тях трябва да се определи предшественикът на овощните, който трябва да се реколтира не по-късно от края на юли.

Изборът на място за ново насаждение да се извърши от специалист, като се имат пред вид специфичните изисквания на съответната култура към климата и почвата.

В ягодовите насаждения

 • Притъпква се почвата около засадените през есента, изтеглените от резките колебания на температурата и липсата на сняг ягодови растения.
 • Започва затоплянето на оранжериите за форсирано производство на ягодови плодове. Температурата в оранжериите трябва да се повишава бавно (отначало до 10°С) и да се поддържа от 10 до 15°С. Ако температурата превиши 15°С за кратко време, растенията развиват недостатъчен брой листа с изтеглени дръжки, малко цветоноси с недоразвити цветове и непълноценни завръзи.
 • Изграждат се пластмасови тунели за ранно производство на ягоди.

В малиновите насаждения

 • Изграждат се нови подпорни конструкции и се ремонтират старите.
 • За предпазване на младите растения от изтегляне почвата около тях се притъпква, а при възможност се загърлят на около 10 см над кореновата шийка.

В касисовите насаждения

 • Продължава резитбата за плододаване.
 • Продължава събирането на резници.
 • Полагат се грижи за съхраняване на вкоренените растения за пролетно засаждане.
 • Вкоренилищата се преглеждат и при опасност от изтегляне и измръзване почвата около растенията се притъпква.
 • Особено внимание се отделя за предпазване на плодовете в плодохранилищата от запарване.
 • Определят се нуждите от минерални торове и по възможност се осигурява необходимото количество за пролетно подхранване.

В насажденията с други култури

 • Продължава събирането на резници от актинидия, арония, нар, облепиха и смокиня. Събраните резници от актинидия и арония се нарязват на около 20 см дължина. Основата им се третира с вкоренител за резници и се поставят в специално съоръжение за вкореняване.
 • Резниците от смокиня, нар и облепиха се нарязват на около 20 см дължина, навързват се на снопчета по 50 и се съхраняват на открито или в мазе с влажен речен пясък.
 • Продължава събирането на семена от актинидия, които се поставят в продължение на един месец при температура около 0°С на открито или в неотоплявано помещение за стратифициране.
 • Продължава зимната резитба на насажденията от редки култури.
 • Продължава изграждането на телената конструкция в насажденията с актинидия.
 • Продължава контролът във вегетационните съоръжения за доотглеждане на актинидията.

Растителнозащитни мероприятия

 • Продължава ремонтът на овощарската техника, поливаческия инвентар, машините за пръскане и прашене, аерозолните агрегати и др..
 • Полагат се грижи за запазване на препаратите от навлажняване, закупуват се необходимите количества от тях и се подреждат в складовете.
 • В ровниците за овощен посадъчен материал се поставят нови отровни примамки срещу мишките.

Февруари

Календар на овощаря за февруари

ПрасковаСредната месечна температура за Северна България и високите полета е между 1 и 0°С, а за Южна и Черноморието - между 1 и 3°С. За нормално количество валежи през месеца се смята до 40 дм32, а за планините и най-южните райони - 40-100 дм32.

Ветровете през февруари са предимно западни и северозападни със средна скорост 2-3 м/с. В Добруджа и по Черноморието духат най-често североизточни ветрове и средната им скорост за около 1/3 от дните на месеца надвишава 10-15 м/с.

През февруари голяма част от овощните видове и сортове са във фенофаза на принудителен покой, т.е. изискванията на пъпките към студ са задоволителни и те са в покой само заради неблагоприятните метеорологични условия. Ето защо ненормалните затопляния през този месец могат да доведат до активизиране на жизнените процеси, отслабване на закалката и при повторно понижаване на температурите - до повреди на вегетативните и плодните органи. Най-бързо реагират на затоплянето лешникът, дрянът, кайсията, бадемът, прасковата, джанката и сливата, следвани от черешата, вишнята, крушата, ябълката, дюлята и мушмулата.

Агротехнически мероприятия

Полагат се системни грижи за свеждане на загубите на плодове при съхраняването в плодохранилищата до минимум, както и за предпазване на посадъчния материал за пролетно-лятно засаждане на ягоди от мухлясване и прерастване.

Праскова пролетВ овощните градини

 • довършва се изкореняването на болните, остарелите и изсъхналите неплододаващи вече дървета;
 • продължава ремонтът на старите и изграждането на новите телени конструкции;
 • продължава зимната резитба за производство и подмладяване на семковите овощни видове;
 • при затопляне на времето се засаждат дръвчетата в новите овощни насаждения;
 • продължава дълбокото внасяне на фосфорни и калиеви торове, ако има условия за това;
 • при благоприятно време започва резитбата за производство на костилковите овощни видове;
 • добре да се извърши варосване на стволовете на дърветата след старателно остъргване на напуканата кора, ако през есента не е направено и времето през месеца позволи.

В овощния разсадник

Започва засаждането на подложките в питомника.

Преглеждат се околираните през предходната година подложки. Премахват се превръзките (ако не е извършено през есента). Присаждат се на калем подложките, чиито окуланти са загинали през зимата.

Изрязва се дивата част на подложката над пъпката. Голямо значение има мероприятието да се проведе преди започване на сокодвижението, защото в противен случай младото растение отслабва. Подложките се изрязват на 2-3 см над присадената пъпка с наклон на отреза, обратен на страната на пъпката.

Изрязване на подложката на чеп на 12-15 см над присадената пъпка се практикува в разсадници, изложени на силни ветрове. Тогава младия летораст се привързва за чепа за предпазване от откъсване.

При подходяща влага се извършват първите обработки в междуредието с култиватор или дискова брана, а в реда - с фреза с отклоняваща се секция, за да се подготви почвената повърхност за третиране с почвени хербциди.

Събират се калеми за предприсаждане на дърветата от малоценни сортове и пропаднали през зимата пъпки в овощните разсадници.

В насажденията от други култури

 • продължава контролът във вегетационните съоръжения за доотглеждане на актинидията;
 • продължават грижите за отглеждане на подложки за цитрусови и фисташка в топли оранжерии.

Растителнозащитни мероприятия в овощните градини през февруари

В слънчевите дни на февруари овощарите трябва да извършат предварителни обследвания. Това се прави с цел да установи плътността и наличието на зимуващите неприятели. При провеждането на зимната борба срещу тях е необходимо да се съобразяваме с икономическите прагове на вредност.

Изрязване на изсъхнали клони с цел унищожаване на натрупана зараза от ранно кафяво гниене, брашнеста мана по ябълката и прасковата, шарка по сливата, бактериално изсъхване, корояди, дървесинояди и други вредители. Премахване на старата кора с цел унищожаване на някои видове акари, плодови червеи и други.

Провежда се зимното пръскане на ябълките, крушите и сливите срещу:

 • зимуващите форми на неприятелите;
 • срещу къдравостта и сачмянката на прасковата и кайсията;
 • ранното кафяво гниене.

Зимното пръскане се провежда при сухо време, температури на въздуха над 0°С и безветрени дни. При зимното пръскане не трябва да се прави икономия от работни разтвори тъй като за да се унищожат причинителите на болести и вредителите е необходимо обилно обливане на дърветата. Пръска се обилно с бордолезов разтвор в концентрация 1-1,5 %, като се обливат обилно всички клони. Синият камък, който остава след изпаряването на водата препятства развитието на кафявото гниене по плодовете и къдравостта по листата на прасковата. При ябълката успешно може да се използва 5-7% разтвор на карбамид.

Резитба за плододаване

Най-добре е резитбата за плододаване да се извърши след преминаване на зимните студове, от началото на сокодвижението, т.е. от началото на февруари до средата на март. При тази резитбата за плододаване се извършват две операции: съкращаване на клонките и прореждане. Преди резитбата за плододаване всяко дърво се оглежда внимателно и се преценява какво трябва да се направи. На-напред се премахват всички счупени, изсъхнали и повредени клони. След това се пристъпва към така нареченото просветляване на короната - отстраняват се всички клонки, които растат успоредно или навътре и взаимно си пречат. На плододаващи, но с по-слаб растеж дървета трябва да се извърши по-силно съкращение на плодните клонки. Обратно - при по-силни дървета - съкращаването на плодните клонки е по-слабо.

Силните резитби на младите дръвчета забавят изграждането на короната и встъпването в плододаване. Силна резитба се прави само първата година след засаждането. През следващите години съкращаването на леторастите трябва да бъде сведено до минимум и само да се премахват клонките, които растат навътре в короните.

Резитбата започва от старите плододаващи дървета, които развиват плодните си пъпки по-рано, а след това да се премине към по-младите. С цел намаляване рисковете от измръзване при повратни късни студове първо трябва да се режат по-студоустойчивите видове /ябълка, круша, слива/ и след това по-топлолюбивите /вишна, череша, праскова и кайсия/.

Непосредствено след резитбата отрезите се замазват с блажна боя или бял латекс, с прибавяне на Шампион -1% или Фунгуран - 1%.

 

Март

Грижи за овошките през пролетта

Цъфнала сливаПрез Март трябва да се премахнат сухите листа от ягодовите лехи. За да се предотврати разпространението на болести, те се събират и изгарят. Ягодите се подхранват с около 25-30 г. на кв.м амониева селитра. Извършва се резитба на касиса и резитба на малините, като при малините дължината на плододаващите стъбла се съкращават с една пета. Младите костилкови овощни дръвчета се засаждат до средата на март, а семковите - до края на същия месец. В края на март се извършва присаждане на будна пъпка и на калем от предпочитани и подходящи за съответния район сортове. Най-често използваният начин на пъпка е “чип бъдинг”, а на калем- “на разцеп”, “чрез копулация” и “под кора”.

Месец март е най-подходящото в климатично отношение време за засаждане на овощните дръвчета. Засаждането се извършва се в предварително изкопани дупки, като тази операция трябва да приключи до средата на месец април, преди да са се разлистили пъпките.

Друго важно мероприятие през месец март е резитбата на засадените дръвчета през есента, която се извършва преди набъбване на пъпките. Трябва да приключи и резитбата за плододаване, като се подходи конкретно за всеки овощен вид, имайки предвид растежните особености и начина на плододаване.

Всички овощни видове е желателно да бъдат подхранени с амониева селитра. При необходимост второто зимно пръскане на овощните се извършва в края на февруари и началото на март, преди разпукване на пъпките.

Започва обработката на почвата в междуредовите и вътре редовите ивици, като последните се третират с подходящ хербицид. Осигуряват се и пчелни семейства за опрашване на градините. В ягодовите насаждения заедно с обработките, се почистват и старите листа, а при малините, къпините и касиса се извършва и оздравителна резитба. Преди началото на активната кампания се проверява растително-защитната техника.

Пролетно пръскане на овошки

Цъфнала кайсияПрез март се извършва предцъфтежно профилактично пръскане. Чрез него се ограничава плътността на щитоносните въшки, червения овощен акар, листните въшки, листните бълхи, листозавивачките, педомерките, ранното и късното кафяво гниене и др.

При семковите овощни видове се ограничава зимуващата зараза от огнен пригор, струпясване по ябълката и крушата, ябълков молец, ябълков цветопробивач и крушов пъпкопробивач, голяма крушова листна бълха, ябълков златист хоботник и др. При костилковите се намалява нападението от бактериен пригор, сачмянка, къдравост по прасковата, кривули по сливата и джанката, червени листни петна по сливата, вишнев сливов и червенокрил плодов хоботник и др. При ягодоплодните се ограничава петносването на пъпките и засъхването на летораслите на малината, листните напетнявания по ягодата, ягодовото хоботниче и ягодовото стъблохоботниче и др.

Пръскането трябва да се извърши в ясни и тихи слънчеви дни, с температура около 10-12 градуса.

Срещу струпясването по ябълката и крушата при благоприятни условия се провеждат сгъстени предцъфтежни пръскания, особено във фаза миши уши, с Бордолезов разтвор 1%, Каптан 50 ВП - 0,3%, Купроксат ФЛ - 0,3%, Фунгуран ОН 50 ВП - 0,15%, и др.

Срещу брашнестата мана по ябълката се използват препаратите Байфидан 250 ЕК - 0,015%, Фолпан 80 ВДГ - 0,15%, които могат да се комбинират с пръсканията срещу струпясването.

Срещу къдравостта по прасковата преди цъфтежа могат да се приложат препаратите Дитан М-45 - 0,3%, Скор 250 ЕК - 0,02% и други.

Срещу петносването на пъпките и засъхването на летораслите на малината при височина на летораслите 15-20 см се пръска с Бордолезов разтвор 1%, или Фунгуран ОН 50 ВП - 0,15%.

Срещу обикновената крушова листна бълха, крушовия пъпкопробивач и ябълковия цветопробивач се прилагат препаратите Вазтак нов 100 ЕК - 0,02%, Децис 2,5 ЕК - 0,03%, Номолт 15 ЕК - 0,1%, Суми алфа 5 ЕК - 0.03% и други. Те се използват само при плътност на неприятелите над прага на икономическа вредност - за обикновената крушова листна бълха 1 възрастен индивид и 8-10яйца на 8-10 торбести клончета; за крушовия пъпкопробивач и ябълковия цветопробивач по 3 бръмбара на 1 дърво.

 

Април

Календар на овощаря за април

Цъфтеж на овошните дърветаСредната месечна температура през април за повечето райони на страната е между 11 и 13°С. Месечната сума на валежите в овощарските райони възлиза на 40-60 dm3/m2. Резките промени на времето през април са често явление. Отчитат се както отрицателни температури и снеговалежи, така и типично летни температури от 30 до 34°С. Увеличава се броят на слънчевите дни и валежите, придружени често с гръмотевични бури и градушки. През целия месец съществува опасност от образуване на слани.

През април продължава цъфтежа на ранните костилкови. Развитието на листните и цветните пъпки при всички други овощни дървета върви в пълна сила.

Какво трябва да правим в овощната градина през април?

 • След получаване на информация за слани от прогнозата за времето, пазете дърветата, чрез познатите Ви методи - задимяване, поливане и др.
 • С пролетните обработки внесете азотните торове или заорете добре оборския тор, който сте разхвърляли през зимата. Костилковите дървета се нуждаят от по-голямо разрохкване, но трябва да се внимава да не се повредят корените на дърветата.
 • Пръскайте срещу струпясване по ябълката и крушата, срещу листогризещите гъсеници и акари, крушовата плодова оса, сливовите оси, срещу съчмянката и ранното кафяво гниене по слива, череша, вишня.
 • Осигурете си посадъчен материал за есента от бодливо грозде, червено френско грозде, лешник и смокиня, чрез заравянето на отводи.
 • Завършва работата по засаждането на новите овощни насаждения.
 • Завършва работата по попълването на местата на пропадналите дръвчета в младите овощни насаждения.
 • Всички новозасадени дръвчета задължително се поливат с 20-30 дм3 вода в околостъблената чашка.
 • Приключва работата за формиране короните на дръвчетата в новозасадените и младите овощни насаждения.
 • Филизи се стъблото на дръвчетата в новсзасадените градини. На височина 50-60 см над почвената повърхност всички филизи се отстраняват. Своевременното провеждане на това мероприятие позволява в зоните на короните да израснат силни леторасти, от които по-късно се формират скелетните клони.
 • Приключва резитбата за плододаване във всички райони на страната.
 • Продължава преприсаждането на калем в короните на възрастните дървета. За по-ниските и топли месторастения тази практика приключва след третото десетдневие на месеца.
 • Продължава засаждането на райска ябълка, облепиха, нар и смокиня на постоянно място.
 • Подхранване с азот с изключение на ягодите, които се подхранват 25-30 дни след засаждане и беритбата на плодовете.
 • Пролетно окопаване за подобряване на водно-въздушния режим и борба с плевелите.
 • При засушаване се полива. Почвената влага в насажденията през периода на цъфтеж и формиране на завръзите не трябва да спада под 70% от ППВ.
 • Пчелните семейства се транспортират от прецъфтелите към насажденията с интензивен цъфтеж или друго подходящо място. За добро опрашване са необходими поне 2-3 пчелни кошера на 10 дка овощна градина.

Със затоплянето на времето през април бързо започват да се развиват неприятелите и болестите по овошките. Възрастните оси на сливовата плодова оса летят по време, когато цъфтят раноцъфтящите сливови сортове, а възрастните на черешовата муха - при зачервяване на черешовите плодове. През месеца се извежда борбата срещу струпясването по ябълката и крушата, срещу листогризещите гъсеници и акари, крушовата плодова оса, срещу сачмянката и ранното кафяво гниене по сливата, кайсията, черешата и вишнята и къдравостта по прасковата.

 

фенологични фази

болести и неприятели

мероприятия

препарати

от зимен покой до набъбване на пъпките струпясвяне заораване на листата Акарзин - препаратът е токсичен срещу яйцата на листните въшки и педомерките
брашнеста мана дълбока резитба и изгаряне на клоните и клончетата
калифорнийска щитоносна въшка

 

листни въшки

 

педомерки

 

червен овощен акар

 

ябълкова плодова оса плитки почвени обработки
златозадка изрязване на зимните гнезда и изгарянето им
пръстенотворка изрязване на клончетата със снесени по тях яйца и изгарянето им
бяла овощна пеперуда изрязване на зимните гнезда и изгарянето им
гъботворка остъргване на яйчните купчинки и изгарянето им

от набъбване на пъпките до началото на цъфтеж

струпясвяне

 

Бордолезов разтвор - 1%
Тирам 80 ВГ - 0,3%
Силит - 0,1%
Шампион ВП - 0,3%
Дитан М 45 - 0,3%
брашнеста мана дълбока резитба и изгаряне на клоните и клончетата Байфидан 250 ЕК - 0,015%
Болеро 12 ЕК - 0,06%
Кумулус - 0,9%
Пол сулкол 80 ВП - 0,9%
педомерки

 

Децис 2,5 ЕК - 0,03%
Нуреле Д - 0,05%
Суми алфа 5 ЕК - 0,02%
златозадка

 

препаратите, които са посочени срещу педомерки и листозавивачки са токсични и срещу останалите насекоми
бяла овощна пеперуда

 

гъботворка

 

ябълков молец

 

ябълкова плодова оса

 

Децис 2,5 ЕК - 0,03%
Нуреле Д - 0,05%
листни въшки

 

препаратите, които са посочени срещу педомерки и листозавивачки са токсични и срещу останалите насекоми
хоботници

 

ябълкова запетаевидна щитоносна въшка

 

 

Май

Календар на овощаря за месец май

През май се увеличава интензивността на слънчевото греене, повишават се средните денонощни температури и количеството на валежите.

Средната месечна температура през май за повечето райони на страната е 16-18°С. Често дневните температури достигат 25-30, понякога 33°С. Средната минимална месечна температура е 9-10°С. С честота веднъж на 10 години се наблюдават чувствителни понижения на температурата до около 0 и под 0°С.

Количеството на валежите се увеличава под влияние на навлизащия от север по-хладен и влажен океански въздух. Валежите са кратки, но интензивни, съпроводени понякога от гръмотевици и градушки.

Овощните дървета са във фенофаза на интензивен растеж, при което се осъществява и активно деление на клетките в младите завръзи. Асимилатите от текущата фотосинтеза се насочват към изхранване и на плодовете.

Агротехнически мероприятия през месец Май в овощните градини

 • Полагат се грижи за правилно прихващане и развитие на дръвчетата в новозасадените градини. Ако валежите са недостатъчни, извършва се поливане по бразди или в околостъблени чаши с 20-30 дм3 вода на дръвче. Насажденията се окопават и при възможност се мулчират. Филизят се стъблата на новозасадените дръвчета (ако не е проведено през април).
 • Извършва се филизене на част от ненужните леторасти в короните на младите дръвчета, с което формирането на правилна коронка на младите ябълкови, крушови и прасковени дръвчета се улеснява значително. С помощта на това мероприятие, проведено в началото на вегетацията, се отстраняват ненужните филизи и се създават условия за израстване на тези, които ще изграждат бъдещия скелет.
 • Пензират се леторастите в младите овощни насаждения. Пензирането на леторастите е ефективно средство за ускоряване на плододаването и увеличаване на добива от младите насаждения.
 • Провежда се прореждане на завръзите. В младите (2- и 3-годишни) насаждения част от завръзите по централния клон (водача) се отстраняват, за да не се допусне деформирането му и да се получи от него обрастваща дървесина.
 • Органичната маса от културите за зелено торене се заорава.
 • Почвата се поддържа чиста от плевели и се разрохква чрез редовни плитки обработки с култиватор, брана или фреза.
 • В края на месеца плододаващите овощни дървета се подхранват с 15-20 кг амониева селитра на декар.
 • При засушаване се напоява.

Растителна защита през месец Май в овощните градини

Поради характерните високи температури и чести превалявания месец май е критичен за опазване на овощните насаждения от болести, неприятели и плевели.

Необходимо е да се извършват редовно прегледи и обследвания на културите и да се следи за появата и развитието на болестите и неприятелите. Провежда се интензивна растителна защита на овошките. При костилковите овощни видове се следи за нападения от сачмянка, брашнеста мана, плодови червеи, листни въшки.

Череша - бяла ръжда. Провежда се второ, следцъфтежно пръскане на овощните дръвчета през май с Делан 700 ВДГ - 0,05%,  Фоликур 25 ВГ - 0.075% и др. Срещу черешовата муха се пръска към средата на месец май. По време на летежа на мухите при избистряне на плодовете се извършва третиране на средно ранните сортове череши с инсектицидите Вазтак нов 100 ЕК - 0,0125%. При късните сортове череши се провеждат 2 третирания.

Слива - сливов плодов червей. При плодове с големина на лешник се третира със следните инсектициди: Децис 2.5 ЕК - 0,05% и Суми алфа 5 ЕК - 0,02%. Същите препарати се използват и срещу сливовата плодова оса в началото на месеца при 5% повредени плодове.

Праскова – фенофаза нарастване на завръзите. Източен прасковен плодов червей - при повече от 1,5% повредени леторасти и плодове, третирайте с някои от следните инсектициди: Суми алфа 5 ЕК - 0,02%,  Дурсбан 4 Е- 0,12%.

При семковите видове борбата е насочена срещу основните болести и неприятели – струпясване, брашнеста мана, загиване на завръзите при дюля, плодови червеи, листни въшки, многоядни неприятели - мъхнат бръмбар, майски бръмбар и др.

фенологични фази

болести и неприятели

мероприятия

препарати

от началото на май до средата на юни струпясвяне - този период е изключително важен в борбата срещу струпясването. Болестта се развива по плодовете и по листата. При ненавременна борба с болестта реколтата може да бъде унищожена напълно. При наличие на валежи и висока влажност, заразяването на плодовете протича през целия период до наедряването им колкото орех могат да се използват препарати за едновременна борба и срещу причинителя на брашнестата мана като: Пънч 40 ЕК - 0,075%; Систан супер 24 ЕК - 0,03%; Скор 250 ЕК - 0,02%;  Шавит Ф 71,5 ВП - 0,2%; Пръска се при фаза на плода с големина на лешник с препаратите Каптан 50 ВП - 0,3%; Мерпан 80 ВДГ - 0,15% и др.
брашнеста мана - през този период болестта се развива най-силно, като се заразяват само младите листа и леторастите изрязване на леторастите с признацци на болеста може да се използва един от фунгицидите посочен за едновременна борба срещу струпясването или регистрираните за тази болест фунгициди
листоминиращи молци Ако е проведено пръскане с инсектицидите, посочени в предшестващия срок, не се налага провеждане на пръскане. В противен случай се налага пръскане не по-късно от 8-ми до 10-ти май с един от следните инсектициди: Вазтак нов 100 ЕК - 0,015%; Децис 2,5 ЕК - 0,03%;  Дурсбан 4 Е - 0,1%; Нуреле Д - 0,05%; Суми алфа 5 ЕК - 0,02% и др.
ябълкова плодова оса Децис 2,5 ЕК - 0,03%
първа половина на май пръскане срещу ябълков плодов червей - първо поколение пръска се в началото на снасяне на яйцата или 4-8 дни по-късно с: Алсистин 25 ВП - 0,04%; Димилин 25 ВП - 0,04%; Номолт 15 ЕК - 0,05%. При липса на един от горните препарати се извършва третиране във фаза на яйцата - черна главичка с един от следните инсектициди:  Дурсбан 4 Е - 0,12%; Нуреле Д - 0,05%; Релдан 40 ЕК - 0,12% и др. инсектициди регистрирани за борба с ябълковия плодов червей.
втора половина на май пръскане срещу ябълков плодов червей - първо поколение използва се един от фосфороорганичните инсектициди при първото пръскане
края на май пръскане срещу ябълков плодов червей - първо поколение Релдан 40 ЕК - 0,12%; Дурсбан 4 Е - 0,1%; Нуреле Д - 0,05%; Суми алфа 5 ЕК - 0,02%
калифорнийска щитоносна въшка - пръскане срещу ларви от първо поколение Нуреле Д - 0,05%; Дурсбан 4 Е - 0,1%;

 

Юни

Календар овощарство за месец юни

Овощните дръвчета се намират в период на интензивен растеж

Овощните градини трябва да се полеят и подхранят с тор. Напояването и торенето се отразяват много добре на растежа, растежа на плодовете и на залагането на плодни пъпки. Прави се една плитка обработка на почвата. Тя предпазва почвата от бързо изпарение на влагата. Необходимо е да се извърши мулчиране в младите овощни градини за да се запази почвената влага.

През месец юни започва юнското опадване на завързите

Освен това трябва да се направи и изкуствено прореждане на плодовете в плодовадащите градини. Целта на прореждането е да може плодовете до станат едри и по-качествени останалите. При ябълките и крушите прореждането се прави към края на месеца. През месец юни освен изхранването на плодовете започва и залагането на плодните пъпки за следващата година.

В този период основни неприятели при кайсията са източния плодов червей и прасковения молец.

В началото на месеца се извършва второто пръскане на късните сортове череши и вишни срещу черешова муха с някои от препаратите:

 • Вазтак нов 100 ЕК - 0,0125%, Децис 2.5 ЕК - 0,03%

При прасковата важно значение имат третиранията срещу брашнеста мана, листните въшки и източния плодов червей.

Брашнеста мана по прасковите. Извършва се поредното пръскане на прасковите с:

 • Скор 250 ЕК - 0.02% или Топаз 100 ЕК  - 0.03%.

Ябълков, сливов и източен (прасковен) плодов червей. Приключва второто пръскане срещу първо поколение с :

 • Дурсбан 4 Е - 0.2%, Релдан 40 ЕК - 0.12% или Вазтак нов 100 ЕК - 0.0125%.

Калифорнийска и сливова щитоносна въшка. Картотекираните насаждения и ново нападнатите се пръскат с:

 • Дурсбан 4 Е - 0.15%, Актелик 50 ЕК - 0.15% или Нуреле Д - 0.05%.

Крушева листна бълха. Нападнатите дървета се пръскат с:

 • Нуреле Д - 0.075%, Вазтак нов 100 ЕК - 0.02%, Децис 2.5 ЕК - 0.03% или Суми алфа 5 ЕК - 0.03%.

Анарзия. Нападнатите прасковени и сливови градини се пръскат с:

 • Вазтак нов 100 ЕК - 0.015%, Нуреле Д - 0.05%, Децис 2.5 ЕК - 0.04% или Дурсбан 4 Е - 0.15%.

Кръгломиниращ молец. На овощни градини с плътност 2-3 мини средно на лист да се извърши пръскане с:

 • Дурсбан 4 Е - 0.15%, Hуреле Д - 0.06%,  Децис 2.5 ЕК - 0.04%, Суми Алфа 5ЕК - 0.02%, Талстар 10 ЕК - 0.03% .

Постепенно преминава беритбата на ягодите. Добрата влага и подходящото торене ще благоприятстват залагането на цветни пъпки за следващата година.

фенологични фази болести и неприятели мероприятия препарати
първа половина на юни ябълков плодов червей - трето пръскане Релдан 40 ЕК - 0,12%
Дурсбан 4 Е - 0,1%
Нуреле Д - 0,05%
Суми алфа 5 ЕК - 0,02%
калифорнийска щитоносна въшка - пръскане срещу ларви от първо поколение Нуреле Д - 0,05%
Дурсбан 4 Е - 0.15%
от юнското окапване на завързите до първа половина на юли ябълков плодов червей - четвърто пръскане поставяне на пояси около ствола на дърветата от нагъната хартия за привличане на ларвите в местата за какавидиране използва се един от препаратите посочени за борбата с калифорнийската щитоносна въшка
калифорнийска щитоносна въшка - второ пръскане срещу ларви от първо поколение Нуреле Д - 0,05%
Дурсбан 4 Е - 0.15%
струпясвяне провежда се пръскане с фунгициди при наличие на зараза и влажно и дъждовно време

 

Юли

Календар на овощаря за месец юли

Борба срещу вредителите за опазване на плодовата реколта

И през юли грижите на овощаря за овощните култури не намаляват. Борбата срещу болестите и неприятелите продължава, за да се опази плодовата реколта на ябълките, крушите, сливите, прасковите, орехите. От началото на месеца започват летните пръскания, които по правило се провеждат в ранните сутрешни или вечерни часове, поради повишените температури на въздуха и почвата. През юли се регистрират едни от най-високите максимални температури - между 34 и 42°С.

Увеличава се дефицитът на въздушна влажност, валежите намаляват значително в южните райони и по-малко - в северните.

Освен пръсканията с химически средства, за да се намали плътността на неприятелите в овощната градина, от голямо значение е да се събират окапалите плодове и да се изнасят извън градината.

През юли семковите и костилковите овощни видове трябва да се подхранят.

Това мероприятие стимулира развитието на цветни пъпки за следващата година, които се образуват през този месец. Прави се подхранване с азотен тор (20 кг/дка), като след това се прави окопаване. При сухо време трябва да се направи поливка за да се ускори проникването на хранителните вещества до кореновата система на дръвчетата. Плодовете, които са в растеж наедряват повече.

Прави се прореждане на короните на младите (едно - до тригодишни) овощни дръвчета от всички видове.

Изрязват се издъно всички леторасти, които растат и се развиват навътре в короната, а така също и болните такива. Това мероприятие е особено важно преди всичко за прасковите и кайсиите. Премахват се и леторастите по стволовете на младите дръвчета. Когато са се появили издънки от подложката също то те също трябва да се премахнат.

Прави се едно поливане на малините. То се отразява много благоприятно върху добива и качеството на плодовете.

Юли месец е време за интензивен растеж на нови издънки при малините, както и подготовка им за следващата реколта. Затова лятното поливане има изключително значение. След обирането на малините трябва да се изрежат плододавалите издънки. Те се изнасят навън от посева и се изгарят. Забавянето на това мероприятие може да се попречи на правилното развитие на младите издънки. Отстраняват се слабите леторасти, а едногодишните се прореждат. Най-добър добив се получава, когато на един линеен метър се оставят около 10 млади издънки.

След прибирането на ягодите трябва да се положат специални грижи за насаждението. В края на месеца се орязват листата. Ластуните се орязват или се насочват към празните места. Ягодите трябва да се полеят и окопаят.

В овощните градини продължават наблюденията за поява на болести и неприятели.

фенологични фази болести и неприятели мероприятия препарати
от юнското окапване на завързите до узрявянето на плодовете на ранните сортове ябълки - края на юли ябълков плодов червей - второ поколение - първо пръскане Суми алфа 5 ЕК - 0,02%
Релдан 40 ЕК - 0,12%
Дурсбан 4 Е - 0,1%
Нуреле Д - 0,05%
калифорнийска щитоносна въшка-пръскане срещу ларви от второ поколение

Нуреле Д - 0,05%
Дурсбан 4 Е - 0.15%

листозавивачки - гъсеници от първо поколение препаратите по горе са токсични и за листозавивачките
червен овощен акар При преобладаване на яйца и млади подвижни форми: Санмайт 20 ВП - 0,05% и др.
струпясвяне Скор 250 ЕК - 0,02%
Систан супер 24 ЕК - 0,03% и др.
ябълков плодов червей - второ пръскане срещу второ поколение - втора половина на юли Релдан 40 ЕК - 0,12%
Дурсбан 4 Е - 0,1%
Нуреле Д - 0,05%
Суми алфа 5 ЕК - 0,02%

 

Август

Календар на овощаря за месец август

Aвгуст e месецът, който е много важен по отношение на поддържането на оптимален воден режим при овощните видове.

Младите дървета, чиято коренова система все още не е изградена, са чувствителни на летните засушавания. Добре е да се направят две или три поливки които ще се отразят благоприятно на овощните градини. За засилване на ефектът е добре да се мулчират полятите околостъблени чаши. През август усилено нарастват плодовете при ябълката и крушата. Това налага правилно да бъде подържана пределната полска влагоемност. При останалите овощни видове трябва да се поддържа 85% ППВ (пределна полска влагоемност).

В ягодовите насаждения може да се попълнят празните места.

В края на месеца ягодите започват да залагат цветни пъпки. Подхранването с фосфорен тор благоприятства този процес. Преди внасяне на торовете е добре да бъде направен почвен анализ.

Aвгуст e месецът през който продължават растителнозащитните мероприятия при отделните овощни видове.

При ябълката е необходимо да се следи прогнозата за развитието на ябълковия плодов червей и листни въшки и при сигнал от РСРЗ да се третира с един от следните препарати:

 • Нуреле Д - 0,05%; Релдан 40 ЕК - 0,12%; Децис 2,5 ЕК - 0,03%; Вазтак нов 100 ЕК - 0,0125%; Фюри 10 ЕК - 0,125%; Суми алфа 5 ЕК - 0,02% и др.

Със същите препарати се третират крушата и дюлята. В сливовите насаждения се следи за намножаване на сливовия плодов червей (праг на икономическа вредност - 0,8 - 1% пресни вгризвания на дърво).

Струпясване по ябълката

 • Купроцин Супер М - 0,2%; Дитан М 45 - 0,2%; Силит 40 СК - 0,16% и др.

Брашнеста мана по ябълката

 • фунгицидите срещу брашнеста мана действат и на струпясването: Топсин М 70 ВП - 0,1%; Систан Супер 24 ЕК - 0,3%; Скор 250 ЕК - 0,02%; Шавит Ф 72 ВДГ - 0,2%; Байфидан 250 ЕК - 0,01% и др.

В прасковените насаждения се следи за праг на икономическата вредност при източния плодов червей,който е 1,5% пресни вгризвания на дърво.

След подаване на сигнал от РСРЗ се извърши третиране с един от препаратите:

 • Актелик 50 ЕК - 0,15%;  Децис 2.5 EK - 0.04%;  Дурсбан 4 Е - 0.12%; Каскейд 5 ЕК - 0.15%; и др.

В овощните градини продължава да се провежда механична и химична борба с плевелите в редовете и междуредията.

През месеца се прибират среднокъсните сортове праскови: Крестхейвън, Глоухейвън, Хале, нектариновите сортове, както и сортовете, предназначени за преработка. Извършва се беритбата на средноранните сортове ябълки - Примруж и Молиз делишес, на крушовите сортове - Старкримсон, Вилямова масловка, Клапов любимец и др. и на сливовите сортове - Зелена и Алтанова ренглода.

Месец август е най-благоприятен за облагородяване в овощните питомници.

Септември

Агро календар на овощаря за месец септември

През месец септември продължават беритбите на много от овощните видове. Узряват есенните сортове ябълки, като:

 • Златна Пармена, Джонатан, клонове на Червена превъзходна и Златна превъзходна, Канадска ренета, Английска зелена ренета, Муцу и др.

Зреят зимните крушови сортове като:

 • Хардиева, Боскова, Харденпонтова масловки, Пекъмс Триумф, Попска и др.

От костилковите видове зреят късните прасковени и сливови сортове.

При прасковите това са:

 • Файет, Бейбиголд 9, Хелфорд.

При сливите това са:

 • Габровска, Стринава и Кюстендилска синя.

Продължава брането на малини от сортовете Люлин и Херитидж.

Започва прибирането на орехите.

В овощната градина се извършват голям брой агротехнически мероприятия. Извършват се редовни окопавания. Ако времето е топло и сухо, може да се извърши поливане в началото на месеца, за да се подпомогне процеса на залагане на плодни пъпки.

Грижите в плододаващите ягодови насаждения продължават с редовни окопавания и 1-2 поливания.

През септември ягодите продължават да залагат плодни пъпки. Важно е почвената повърхност да бъде чиста от плевели и почвата да е достатъчно влагозапасена. За да се запази насаждението в добро здравословно състояние през следващата вегетация, трябва да се направи едно пръскане срещу червени и бели листни петна с един от контактните фунгициди - Дитан ВГ, Тирам и др. Продължава подготовката на нови площи за засаждане на нови насаждения. Може да започне есенното засаждане с новия ягодов разсад. Младите растения до края на есента развиват мощна коренова система и това ги прави по-устойчиви на зимните студове.

Сортовете ягоди, които се използват масово за засаждане са:

 • Роксана, Горела, Покахонтас, Кембридж Фаворит, Зенга Зенгана, Белруби, Редгаунтлет и др.

През месец септември продължават наблюденията върху развитието на неприятелите и болестите.

През месеца се извършва третиране с Нуреле Д срещу корогризещи насекоми при ябълките и крушите. През септември е времето да се прецени нападението от златозадка и гъботворка. Това се прави за да се подготви навременна система за борба с тези опасни неприятели. Не трябва да се подценява визуалната преценка за степента на нападение от брашнеста мана при ябълката и късно кафяво гниене при дюля. Премахването на болните леторасти трябва да залегне като основна грижа при пролетната резитба.

През месец септември е масовата беритба на семковите видове. За да се предпазят плодовете от нападение на болести по време на съхранението им при беритбата им не трябва да се нараняват. Съществува опасност ларвите на някои неприятели като плодови оси, плодов червеи и др. да изпълзят и да намерят подходящи места за какавидиране - това ще увеличи тяхната плътност през следващата година. Листата , клонките и плодовете с видими признаци на болести по овощните култури внимателно почистете, изнесете от градината и изгорете. Така ще се намалят зимуващите форми на струпясването, ранното и късното кафяво гниене, загниване на завръзите, ръждата и др. Плододавалите издънки от капинови и малинови насаждения се почистват, изнасят или изгарят.

През септември се извършват основните подготвителни мероприятия за създаването на нови овощни насаждения на единични дървета, касис, ягоди, малини, и др. Площите на които не е било извършено риголване, се изорават дълбоко на 25-30 см с продълбочаване до 10-15 см. Преди това се внасят органичните и минералните торове в количества, съобразени с данните от почвения анализ. На почви с повишена киселинност - Ph под 5,5 се препоръчва и внасяне на 400-500 кг/дка сатурачна вар или смлян варови. Торовете се заорават с дълбока оран, след което до засаждането на овощните култури се извършват още 1-2 плитки почвообработки (дискуване, култивиране).

Октомври

Агро календар на овощаря за месец октомври

Есенни грижи за овощната градина

През октомври намалява продължителността на слънчевото греене и се увеличава броят на облачните, мъгливите и дъждовните дни. Температурата на въздуха се понижава с 5-6°С и опасността от ранни мразове се повишава значително.

Средната месечна температура в повечето овощарски райони е между 11 и 14°С, а по Черноморието - 14-15°С. Максималните температури достигат от 22 до 27°С, а минималните - между 2 и 3°С.

За повечето райони от страната месечната сума на валежите варира от 40 до 60 дм32, а в планините - от 60 до 100 дм32.

През октомври при всички овощни видове активно протича процесът на запасяване с резервни хранителни вещества.

В началото на месец октомври приключва беритбата на зимните сортове ябълки, круши и дюли.  Беритбата трябва да се организира така, че най-късно до средата на месеца плодовете да се приберат. Късната беритба води до значителни загуби, намалява се съхраняемоста на плодовете, затруднява се запасяването на дърветата с асимилати за успешно презимуване.

След изпадането на листата трябва да се извърши есенната дълбока оран.

При нужда се извършва основно торене на овошките с фосфорни и калиеви торове в плододаващите градини.

Изрязват се и се изнасят от градините изсъхналите и заболели клони. Преди настъпването на зимните студове, стъблата на дърветата се варосват с 20-25% варна каша. Непосредствено след листопада при костилковите видове, като праскови и кайсии се прави пръскане с 2% бордолезов разтвор против къдравост и сачмянка при 80% листопад.

Подготвят се дръвчетата и мястото за засаждане на нови овощни градини. Към третата десетдневка на месеца започва и самото засаждане. Дръвчетата от овощния разсадник трябва да се изваждат задължително след изпадането на листната маса. През октомври можете да засаждате овощни дървета, като за целта посадъчните ями трябва да се изкопават 10 дни преди засаждането. В една яма преди засаждането се поставят 150-200 г суперфосфат и 60-80 г калиев тор.

През октомври се прибират и ремонтантните (два пъти плододаващи в годината) сортове малини и ягоди.

Продължава създаването на нови ягодови насаждения. Засаждането на ягодовия разсад трябва да приключи не по-късно от средата на месеца. При късно засаждане растенията не могат да се вкоренят достатъчно добре до настъпването на студовете и загиват. Препоръчва се засаждането през октомври да става с пикиран разсад и малко почва около корените.

Извършва се последна обработка на ягодови плододаващите насаждения. Почвата между редовете се обработва на 10-15 см, като растенията се загърлят леко.

Продължава изваждането и заготовката за съхраняване в хладилник на разсада за пролетно-лятно засаждане.

Ноември

Календар овощарство за месец ноември

През ноември започва зимната резитба на овощните дървета. Едновременно с нея трябва да се изкоренят болните, стари и засъхващи овощни дървета, да се изнесат извън градината и да се изгорят. Старата напукана кора по ствола и по-дебелите клони се остъргват с тъп нож, за да не се нарани ликото. Така се унищожават зимуващите форми на плодовите червей, гъботворката, ябълковата стъкленка, кръгло миниращия молец, крушовата бълха, някои видове акари и други. Отпадъците се събират внимателно и се изгарят.

През топлите дни продължава засаждането на овощните дръвчета. Сега е времето да се попълнят местата на пропаднали дръвчета в младите градини. При нашите климатични условия най-подходящото време за засаждане на всички овощни видове, с изключение на ореха, е есента. При останалите трябва да се следи почвата около корените да е добре претъпкана, за да не измръзнат през зимата и да не паднат под тежестта на снега. Засаждането при температура на въздуха под 5°С носи сериозни рискове от измръзване на корените, които са по-чувствителни на студ от останалата дървесина. Ако посадъчният материал, доставен през есента, остане незасаден, е необходимо правилно да бъде съхранен в траншеи и предпазен от гризачи чрез поставяне на отровни примамки.

При топло и сухо време трябва да се изорат междуредията на овощните градини (на 20-25 см. дълбочина), там където не е направено до момента. Подходящо е да се извърши торене с фосфор и калий (веднъж на 3-4 години в дози 30-40 кг/дка) и оборски тор (3-4 т/дка), внесени преди оранта. По-дълбоката оран, когато е съчетана с торене, се прави за да се внесат минералните торове по-близо до корените и да не се отмият с повърхностния отток при топенето на снега, както и за да се потиснат плевелните семена в оборския тор. В същото време есенната оран е важно растително-защитно мероприятие - по този начин се унищожават зимуващите там стадии на плодови оси, черешова муха, лешников хоботник, майски и юнски бръмбар. Освен това окапалите листа със зараза от струпясване по ябълката и крушата, бяла ръжда по черешата и вишната, червени листни петна по сливата се заорават и инфекцията от тях за следващия вегетационен сезон чувствително намалява.

Стъблата на младите дръвчета се обвиват с подръчни материали (хартия, велпапе, слама, найлон), за да се предпазят от зайци и други гризачи. Стволовете и по-дебелите клони се варосват с разтвор от гасена вар и син камък с цел да се предпазят от зимните студове и да се унищожат лишеите и мъховете по тях.

Сега е моментът да напръскате овощните дървета през есента, ако още не сте направили това, костилковите овощни видове с бордолезов разтвор 2% срещу болестите къдравост по прасковата, ранно кафяво гниене, бактериален пригор и др.. Крушите и ябълките се третират с бордолезов разтвор срещу огнен пригор.

 

Декември

Календар овощарство за декември

Овощните дървета и храсти преминават в състояние на относителен зимен покой. Благоприятните дни се използват за зимни резитби, като клоните се изнасят извън градината за изгаряне на болните клони.

Когато е пропуснато торене на овошките през ноември, може да се извърши декември. Фосфорните и калиевите торове се внасят веднъж на 3-4 г. на дълбочина 30-40 см.

При слънчеви дни трябва да продължат зимните пръскания с 2% бордолезов разствор. С разтвора трябва да се облеят всички части на короната, клоните и ствола. Наред с резитба, обработка на почвата, те предотвратяват заразяването от редица икономически важни болести и неприятели.

Работата по засаждането на дръвчетата в новите и попълване на местата в пропадналите дръвчета в младите насаждения може да продължи до първото по-трайно замръзване на почвата.